Klageskema

Du kan klage online til Pakkerejse-Ankenævnet via "Klag online" på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside forbrug.dk.

Klik på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens web-adresse ovenfor for at blive linket videre til Klagerådgiveren og Pakkerejse-Ankenævnets klageskema.

Da vi gerne vil sikre os, at Pakkerejse-Ankenævnet har kompetence til at behandle din klagesag, og at din klage er klar til behandling, skal du, inden du kan udfylde klageskemaet, igennem "Klagetjek", hvor det bliver vurderet, om Pakkerejse-Ankenævnet kan behandle din klage.

Når du under punkt 1 - Vælg klageemne -"Hvad drejer klagen sig om?" har valgt "Ferie, rejser, restaurant, hotel og transport" skal du efterfølgende huske at klikke på den røde boks med "Næste".

Hvis Pakkerejse-Ankenævnet kan behandle din klage, får du adgang til at udfylde klageskemaet samt til at betale klagegebyret med Dankort.

Hvis Pakkerejse-Ankenævnet ikke har kompetence til at behandle din klage, eller hvis betingelserne for behandling af din klage ikke er opfyldt, vil du blive vejledt om, hvor du kan rette henvendelse for nærmere rådgivning, eller hvorledes du skal forholde dig, inden du kan indbringe din klage for Pakkerejse-Ankenævnet.

Inden du udfylder og indsender et klageskema til os, er du altid velkommen til at kontakte os for en nærmere vurdering af, om Pakkerejse-Ankenævnet har kompetence til at behandle din klage, eller om dine muligheder for at kunne få medhold i en klage.

Hvis du ikke har adgang til internettet, eller hvis du ikke mener at kunne indbringe klagen online, kan du få tilsendt et klageskema ved at kontakte os.

Se vore kontaktoplysninger her.