Om os

Pakkerejse-Ankenævnet er et privat klagenævn, som behandler klager på dansk fra forbrugere vedrørende pakkerejser.

Pakkerejse-Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet Tænk, Rejsearrangører i Danmark (R.I.D.) og Danmarks Rejsebureau Forening (D.R.F).

Erhvervsministeriet har i henhold til § 6 i lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven - lov nr. 524 af 29. april 2015) godkendt Pakkerejse-Ankenævnet. Denne godkendelse sikrer, at Pakkerejse-Ankenævnets vedtægter indeholder bestemmelser om Ankenævnets sammensætning og sagsbehandling, som er betryggende for såvel forbrugere som rejsebranchen. Du finder godkendelsen her.

Pakkerejse-Ankenævnet finansieres af Rejsegarantifonden, der stiller sekretariat til rådighed for Ankenævnet.

Pakkerejse-Ankenævnet er anmeldt til Europa-kommissionen, jf. art. 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ATB på forbrugerområdet, og er registreret på den officielle liste over alternative tvistløsningsorganer. På EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, finder du en komplet liste over alle godkendte klageinstanser i EU. Du finder ODR-platformen her.

Om os