Hvad kan du klage over?

Pakkerejse-Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod rejseudbydere, jf. § 3, stk. 4, i lov om en rejsegarantifond, og formidlere for udenlandske rejsearrangører som i henhold til § 20 i henhold til samme lov er etableret i Danmark, vedrørende en rejse, der opfylder kriterierne i § 3 i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.

Pakkerejser:
En pakkerejse er et rejsearrangement, der består af en kombination af mindst to forskellige typer rejseydelser med henblik på den samme rejse:

  • Passagerbefordring,
  • Indkvartering,
  • Udlejning af biler, store motorcykler eller andre motorkøretøjer
  • enhver anden turistydelse, der ikke er en uløselig del af en rejseydelse, men som udgør en væsentlig andel af kombinationens værdi

Eksempler på kombinationer af de forskellige rejseydelser:

  • Flyrejse og hotel
  • Busrejse og camping
  • Færgebillet og liftkort
  • Hotel og leje af bil
  • Hotel og billet til koncert, fodboldkamp eller lignende.

Endvidere skal pakkerejsen have en varighed på over 24 timer eller omfatte overnatning.