Hvad kan du ikke klage over ?

Eksempler på ydelser som Ankenævnet ikke kan behandle klager over:

Køb af udelukkende transportydelser:

Pakkerejse-Ankenævnet har ikke kompetence til at behandle klager over udelukkende transportydelser og skal i den forbindelse henvise til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for klageløsning og Trafikstyrelsen.

Indkvartering:

Pakkerejse-Ankenævnet kan ikke behandle klager vedrørende indkvartering i Danmark eller udlandet, når der ikke samtidig er købt en transportydelse eller en anden turistmæssig ydelse af det samme rejsebureau. Klager vedrørende kun indkvartering kan behandles af Center for klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Klager vedrørende tjenesteydelser fra danske hoteller, restauranter, vandrehjem og forlystelsesparker kan behandles af Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme.

Klager vedrørende leje af feriebolig i Danmark og det øvrige EU, kan i visse tilfælde behandles af Ankenævnet for Feriehusudlejning.

Krav i henhold til EU forordning 261/2004 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boarding afvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser:

Pakkerejse-Ankenævnets formand har i en afgørelse af den 14. juni 2011 besluttet, at en klagers krav i henhold til EU forordning 261/2004 vedrørende transportforsinkelse skulle afvises fra realitetsbehandling, jf. § 15 i ankenævnets daværende vedtægter, idet spørgsmålet om kravet alene kan rejses mod det transporterende luftfartsselskab eller også rejseudbyderen ikke er endeligt fastslået ved domstolene.

Som følge heraf kan Ankenævnet ikke behandle krav om kompensation i henhold til EU forordningen før end, problemstillingen er blevet afklaret ved domstolene.

Formandens afgørelse er offentliggjort under Udvalgte kendelser/Andet/Ankenævnets kompetence. Læs kendelsen her.

Forsikringsdækning:

Pakkerejse-Ankenævnet kan ikke behandle klager over egentlige forsikringsspørgsmål.

Klager vedrørende en rejseforsikrings dækning eller en afbestillingsforsikrings dækning behandles af Ankenævnet for Forsikring.