Hvad kan du ikke klage over ?

Eksempler på ydelser som Ankenævnet ikke kan behandle klager over:

Køb af udelukkende transportydelser:

Pakkerejse-Ankenævnet har ikke kompetence til at behandle klager over udelukkende transportydelser og skal i den forbindelse henvise til enten Nævnenes Hus - Center for klageløsning og Forbrugerklagenævnet -  eller Trafikstyrelsen.

Indkvartering:

Pakkerejse-Ankenævnet kan ikke behandle klager vedrørende indkvartering i Danmark eller udlandet, når der ikke samtidig er købt passagerbefordring, lejet en bil mv. eller købt en turistydelse af den samme rejsearrangør. Klager vedrørende kun indkvartering kan behandles af Center for klageløsning og Forbrugerklagenævnet hos Nævnenes Hus.

Klager vedrørende tjenesteydelser fra danske hoteller, restauranter, vandrehjem og forlystelsesparker kan behandles af Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme.

Klager vedrørende leje af feriebolig i Danmark og det øvrige EU, kan i visse tilfælde behandles af Ankenævnet for Feriehusudlejning.

Krav i henhold til EU-forordning 261/2004 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boarding afvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser:

Krav i henhold til EU-forordning 261/2004 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boarding afvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser kan i henhold til vedtægterne ikke behandles af Nævnet, der alene behandler krav efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.

Udvekslingsophold:

Pr. den 1. juli 2018 indførtes lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. Af bemærkningerne til lovforslaget følger, at indkvartering i forbindelse med et længerevarende sprogkursus ikke kan anses for indkvartering i direktivets forstand.

Ankenævnet kan derfor ikke behandle klager over rejser, hvor indkvarteringen er sket for at tage mere varigt ophold i et andet land med henblik på at følge længerevarende sprogkurser/skoleundervisning i det pågældende land.

Klager over et udvekslingsophold købt efter 1. juli 2018 kan indbringes ved Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet ved Nævnenes Hus.

Forsikringsdækning:

Pakkerejse-Ankenævnet kan ikke behandle klager over egentlige forsikringsspørgsmål.

Klager vedrørende en rejseforsikrings dækning eller en afbestillingsforsikrings dækning behandles af Ankenævnet for Forsikring.