Klageskema

Pakkerejse-Ankenævnet har desværre ikke elektronisk adgang til klageskemaet.

Da vi gerne vil sikre os, at Pakkerejse-Ankenævnet har kompetence til at behandle din klagesag, og at din klage er klar til behandling, skal du kontakte os telefonisk inden du kan få tilsendt et klageskema.

Hvis Pakkerejse-Ankenævnet ikke har kompetence til at behandle din klage, eller hvis betingelserne for behandling af din klage ikke er opfyldt, vil du blive vejledt om, hvor du kan rette henvendelse for nærmere rådgivning, eller hvorledes du skal forholde dig, inden du kan indbringe din klage for Pakkerejse-Ankenævnet.

Inden du udfylder og indsender et klageskema til os, er du altid velkommen til at kontakte os for en nærmere vurdering af, om Pakkerejse-Ankenævnet har kompetence til at behandle din klage, eller om dine muligheder for at kunne få medhold i en klage.

Hvis du ikke mener at kunne indbringe klagen pr. mail, kan du få tilsendt et klageskema med almindelig post ved at kontakte os.

Se vores kontaktoplysninger her.