Klageskema

Klageskema

Pakkerejse-Ankenævnet arbejder på at få en elektronisk adgang til klageskemaet.

Ind til denne løsning er klar, kan du hente vores klageskema ved at klikke her.

HUSK at bede os om at sende dig en krypteret mail, som du kan bruge til at returnere klageskemaet og bilagene. På den måde kan du sende fortrolige og følsomme oplysninger sikkert til os.

Du kan sende mailen til os her.

Vejledning til at udfylde klageskemaet

Vi har udarbejdet en vejledning til at udfylde klageskemaet, som vi opfordrer dig til at læse.

Du kan hente vejledningen ved at klikke her.

Samtykke til behandling af persondata

Omfatter din klage rejsedeltagere, der ikke har samme bopæl som dig, skal du indhente disse personers samtykke til at Pakkerejse-Ankenævnet må behandle deres personoplysninger.

Du kan hente samtykkeerklæringen, som du skal indsende sammen med klageskemaet, her.

Bemærk: Rejsedeltagerne skal udfylde og underskrive en samtykkeerklæring hver.

Fuldmagt

Hvis I er flere personer – med hvert sit rejsebevis – der vil klage over samme forhold, er der mulighed for at lade én person tage sig af alle klagesagerne, hvis denne person får fuldmagt fra de andre rejsedeltagere.

Det er også muligt at lade en tredjemand, der ikke har været med på rejsen, føre sagen ved fuldmagt, hvis denne får fuldmagt.

Du kan hente vores fuldmagt her.

Før du indsender klageskemaet

Inden du udfylder og indsender klageskemaet til os, er det vigtigt, at du

  • har sendt en skriftlig klage til rejsearrangøren, og
  • har modtaget et svar fra rejsearrangøren, eller har rykket rejsearrangøren for et svar på din klage, hvis du ikke har modtaget svar,
  • kun indsender oplysninger om de personer, der er omfattet af klagen

Indeholder det materiale du indsender oplysninger om personer, der ikke er omfattet af klagen, skal du slette alle oplysninger om disse personer i bilagene, inden du indsender materialet.

  • du udskriver oplysninger fra links og indsender disse i et separat bilag, hvis oplysningerne skal indgå i sagen. Ankenævnet udskriver ikke oplysninger sendt som links.
  • bilag på engelsk er oversat til dansk, hvis disse bilag skal indgå i sagens behandling.

Relevante bilag

De bilag du skal indsende sammen med klageskemaet, omfatter bl.a.:

Aftalegrundlaget,

dvs. den første mail du modtog fra rejsearrangøren – eller formidleren – da du bestilte rejsen og alle de bilag, der var vedhæftet denne mail.

Det kan være en mail med en bestillings-, booking eller ordrebekræftelse, en billet, en faktura eller et rejsebevis. Det vigtigste er, at det er den første mail med de allerførste bilag.

Har du ændret på bestillingen efterfølgende skal vi også bruge rejsearrangørens mail med disse bilag.

Rejsearrangørens beskrivelse af rejsen,

dvs. en beskrivelse af den rejse du har bestilt, navnlig en beskrivelse af det bestilte hotel, eller et dag-til-dag-program, hvis du har købt en rundrejse.

Hotelbeskrivelsen eller dag-til-dag-programmet bør være vedhæftet den første mail, du modtog fra rejsearrangøren, da du bestilte rejsen. Hvis du ikke har modtaget disse oplysninger, kan du udskrive og indsende oplysninger, der er på rejsearrangørens hjemmeside i dag og tilføje på hvilke punkter den adskiller sig fra den rejse, du købte.

Din dialog med rejsearrangøren,

dvs. din skriftlige klage til rejsearrangøren og dennes svar på din klage.

Det kan være en mail eller et brev sendt med almindelig post eller vedhæftet en mail, en elektroniske klageformular udfyldt på rejsearrangørens hjemmeside, som du har modtaget en kopi af.

Hvis din skriftlige kommunikation med formidleren og/eller rejsearrangøren er på mail, skal du indsende en fuld læsbar mail, hvor oplysning om afsender, modtager, dato og emne fremgår. Send gerne en sammenhængende kronologisk tråd og undlad at sende den samme kommunikation flere gange.

Andre relevante bilag kan - afhængig af dine klagepunkter - være fx:

  • Rejsearrangørens – og evt. formidlerens – rejsebetingelser fra det tidspunkt, hvor du bestilte rejsen
  • Eventuelle billeder og videoer. Hvis du indsender flere billeder, skal du samle billederne i et dokument og sende til os.
  • Kvittering for udgift, du kræver erstatning af.
  • Har du flere kvitteringer eller har du ingen kvitteringer, skal du lave et bilag med en oversigt over de udgifter og beløb, du ønsker erstatning af.
  • Lønseddel, hvor din arbejdsgiver har trukket dig i løn, hvis du ønsker erstatning af tabt arbejdsfortjeneste

Har Pakkerejse-Ankenævnet ikke kompetence til at behandle din klage, eller er betingelserne for behandling af din klage ikke opfyldt, kan din klage blive afvist.

Hvis du ikke mener at kunne indbringe klagen pr. mail, kan du returnere klageskemaet med almindelig post.

Du finder vores adresse her.