Forsinkelse, ventetid og ændringer v/ transport

Sags nrDato for kendelseResumé
22-145615.11.2023Rejsearrangørens afhjælpning af aflyst hjemrejse.
Klagerens hjemrejse blev pga. strejke hos flyselskabets personale påbegyndt 3 dage senere end planlagt og foregik med færge, ekstra overnatning på hotel og fly til Danmark via Oslo. Da hjemrejsen blev både forlænget og mere strabadserende end hvad klageren med rette havde kunne forvente i forhold til en direkte flyvning, var rejsen behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren havde over for rejsearrangøren gentagne gange udtrykt utilfredshed over, at rejsearrangøren ikke havde en alternativ hjemrejse klar, da flyafgangen blev aflyst. Rejsearrangøren afhjalp trods klagerens anmodning herom ikke situationen. Klageren var derfor berettiget til erstatning af udgift til taxa og hjemrejseflybillet for den rejsedeltager, der valgte at rejse hjem. For de rejsedeltagere, der havde afventet rejsearrangørens afhjælpning, fandt Ankenævnet det ikke godtgjort, at klageren havde meddelt rejsearrangøren, at klageren selv ville købe flybilletter fra Oslo til Danmark, hvis rejsearrangøren ikke afhjalp situationen. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
23-38626.09.2023Omsorgspligt ved forsinkelse ikke overholdt.
Klagerens hjemrejse blev aflyst, og som følge heraf udskudt 2 dage. Da rejsearrangøren ikke bistod klageren med at finde indkvartering under forsinkelsen, men overlod det til klageren selv at sørge herfor, fandt Ankenævnet, at rejsearrangøren ikke havde overholdt sin omsorgspligt. På denne baggrund, og da det økonomiske tab klageren blev påført, var en påregnelig følge af forsinkelsen, og da rejsearrangøren ikke havde godtgjort, at der i forbindelse med hjemrejsen forelå et tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, var klageren berettiget til refusion af udgiften til indkvartering under forsinkelsen. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
22-109116.03.2023Forsinket ændret og strabadserende hjemrejse pga. strejke hos flyselskab.
Klagerens hjemrejse blev pga. en strejke hos flyselskabet først påbegyndt den 20. juli 2022, kl. 16, og ikke den 17. juli 2022 som bestilt – dvs. 3 dage senere end planlagt – og foregik med færge, en ekstra overnatning på et hotel og med fly via Oslo med ankomst til Danmark den 21. juli 2022, kl. 21.30. Strejken hos flyselskabet ophørte den 19. juli 2022. På denne baggrund og under hensyn til, at hjemrejsen blev både forlænget og mere strabadserende, end hvad klageren med rette havde kunnet forvente i forhold til en direkte flyvning hjem som bestilt, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris, uanset, at klageren – ifølge egne oplysninger – havde fremsat krav om kompensation mod flyselskabet efter EU-forordning 261/04 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser, og inden nævnets afgørelse ikke havde modtaget svar fra flyselskabet på anmodningen om kompensation. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
22-114416.03.2023Ændret og strabadserende hjemrejse.
Klageren modtog på rejsemålet besked fra flyselskabet om, at vidererejsen hjem fra Frankfurt til Danmark var aflyst. Rejsearrangøren fik arrangeret, at klageren kom med et fly videre fra Frankfurt til Hamborg Lufthavn, men lykkedes ikke med at afhjælpe den manglende vidererejse fra Hamborg til Danmark med en alternativ transportløsning. Klageren forsøgte selv at finde en økonomisk rimelig og alternativ transport med bl.a. tog, og da dette heller ikke lykkedes, valgte klageren at tage en taxa. På den baggrund og henset til, at klageren herudover selv måtte bruge tid på at arrangere en rimelig transport fra Hamborg til Danmark, og at denne del af rejsen, der blev tilbagelagt i taxa, blev af en lavere kvalitet og mere strabadserende end bestilt, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren var også berettiget til refusion af rimelige og nødvendige udgifter til afhjælpningen af den manglende transport. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
20-77530.10.2020Forsinket hjemrejse pga. sandstorm.
Klagerens hjemrejse blev, pga. sandstorm på rejsemålet, udskudt på ubestemt tid. Klageren fik først sent om aftenen oplysning om aflysningen, og måtte derfor overnatte i lufthavnen. Dagen efter fik klageren oplysning om afgang samme dag kl. 14. Flyet afgik imidlertid først kl. 17, og klageren måtte, pga. kabinepersonalets hviletid, mellemlande og skifte fly. Denne flyafgang blev også forsinket og efterfølgende aflyst, hvorefter klageren blev indkvarteret på et hotel kl. 3 om natten. Hjemrejsen fortsatte den følgende dag og klageren ankom til Danmark ca. 44 timer forsinket. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Da der med de vejrmæssige forhold på afrejsedagen forelå et tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, var rejsearrangøren ikke erstatningsansvarlig for klagerens økonomiske tab. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
19-164506.02.2020Arbejdsgiver attesteret rigtighed af tabt arbejdsfortjeneste.
Klagerens hjemrejse var forsinket og blev efter klagerens ankomst til lufthavnen yderligere forsinket, svarende til en forsinket hjemkomst på i alt 17 timer og 40 minutter. Rejsearrangøren var bl.a. erstatningsansvarlig for de tab, klageren blev påført som følge af forsinkelsen. Da klagerens arbejdsgiver havde attesteret rigtigheden af den fremsendte beregning over klagerens tabte arbejdsfortjeneste pga. manglende fremmøde, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til erstatning af tabt arbejdsfortjeneste for det attesterede beløb. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
19-58809.12.2019Forholdsmæssigt afslag eller fritagelse for erstatningsansvar pga. uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.
Klageren ankom på hjemrejsen omkring 3,5 timer senere end oprindeligt planlagt. Ankenævnet fandt, at ændringen af flytype, der medførte en mellemlanding og manglende ekstra benplads, udgjorde mangler ved hjemrejsen. Forholdsmæssigt afslag gives efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 27, på et objektivt grundlag og derfor uafhængigt af, om manglen – ændringen af hjemrejsen – kan bebrejdes rejsearrangøren. Lovens § 28, stk. 1, nr. 3, om uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder vedrører kun rejsearrangørens fritagelse for erstatningsansvar og ikke om betaling af forholdsmæssigt afslag som følge af mangler pga. uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. På denne baggrund og under hensyn til den utilfredsstillende komfort, herunder standarden på flysæderne på både ud- og hjemrejsen og to underholdningsskærme ikke virkede på udrejsen, samt den ikke fuldt ud tilfredsstillende forplejning på hjemrejsen, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
19-12502.10.2019Dækningskøb ved forsinket ankomst til skiområde på skirejse af kort varighed.
Rejsearrangøren burde før klagerens afrejse fra Danmark have været vidende om, at klageren pga. vejrforholdene tidligst ville kunne ankomme ca. 15 timer senere end oprindeligt planlagt til det bestilte skiområde. Da rejsearrangøren inden afrejsen ikke havde underrettet klageren om ændringen, der var en væsentlig ændring af et væsentligt kendetegn, havde rejsearrangøren tilsidesat underretningspligten og frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. Rejsen var derfor mangelfuld, og klageren var berettiget til at kræve, at rejsearrangøren afhjalp manglen. Da rejsearrangøren – på klagerens forespørgsel om formiddagen dagen efter ankomst – ikke kunne afhjælpe manglen, og klageren fortsat måtte afvente yderligere oplysninger fra rejsearrangøren samme dag, fandt Ankenævnet, at klageren, der var på en rejse af kort varighed, var berettiget til erstatning af udgifter til hotelophold, liftkort i en anden by samt taxaudgifter. Da klageren mistede en dag på ski, var klageren endvidere berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her

19-11602.10.2019Forsinket hjemrejse pga. vejrforholdene. Klagerens hjemrejse blev pga. vejrforholdene væsentligt forlænget og mere strabadserende. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Da rejsearrangøren ikke havde godtgjort, at der med de vejrmæssige forhold på afrejsedagen forelå et tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, fandt Ankenævnet endvidere, at rejsearrangøren var erstatningsansvarlig for klagerens økonomiske tab som følge heraf. Klageren Medhold. Læs hele kendelsen her
18-156810.07.2019Forsinket og ændret hjemrejse.
Dagen før hjemrejse fik klageren oplyst, at hjemrejsen var ændret. På afrejsedagen var klagerens flyafgang forsinket, og ved indflyvningen til ankomstlufthavnen i Danmark måtte flyet, pga. tåge, vende om. Flyet landede i stedet for i Amsterdam, hvor klageren kortvarigt blev indkvarteret på hotel og efterfølgende kørt med bus til Danmark. Klageren ankom til lufthavnen i Danmark med en forsinkelse på ca. 34 timer. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her

19-503.06.2019Manglende oplysning af reklamationspligt på varigt medium.
Pga. krydstogtskibets forsinkede anløb på hjemrejsen mistede klageren sin flyafgang på hjemrejsen, og kontaktede først rejsearrangøren pr. mail vedrørende situationen, da klageren selv havde sørget for nye flybilletter til hjemrejsen og hotelovernatning. Rejsearrangøren benægtede, at klageren havde reklameret korrekt, da klageren ikke tog kontakt til rejsearrangøren i forbindelse med tilrettelæggelsen af hjemrejsen. Ankenævnet fandt, at rejsearrangøren ikke kunne påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation, idet rejsearrangøren ved bekræftelsen af aftalen ikke skriftligt på et varigt medium havde oplyst klageren om dennes reklamationspligt. Klageren var derfor berettiget til erstatning af udgifterne forbundet med forsinkelsen, idet klageren ikke havde tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.

18-27026.10.2018Fremrykket transfer på afrejsedag.
På hjemrejsedagen blev klageren pga. cykelløb hen­tet på hotellet tidligt om morgenen og transporteret til et andet hotel nær lufthavnen, hvor de kunne opholde sig frem til hjemrejsen i stedet for at blive hentet om formiddagen og kørt til lufthavnen. Ankenævnet fandt, at ændringen, hvor klageren måtte forlade hotellet 4 timer og 15 minutter tidligere end oprindeligt planlagt, lå inden for hvad klageren måtte tåle. Ankenævnet fandt imidlertid, under hensyn til genen ved at blive hentet tidligere på hotellet og da klageren, som følge af opholdet på et andet hotel, ikke kunne benytte All Inclusive eller hotellets faciliteter, herunder swimmingpool, at rejsen havde været behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.

18-29126.10.2018Ophold i lufthavn om natten ved 8 timers forsinket afrejse.
Klagerens afrejse fra Danmark blev forsinket med 8 timer. Klageren var derfor i henhold til Ankenævnets vejledende retningslinjer om transportforsinkelser berettiget til kompensation for den mistede tid på rejsemålet. Under hensyn til den gene klageren blev påført ved, at udrejsen blev udskudt, hvilket medførte, at klageren måtte opholde sig i lufthavnen om natten frem til afrejsen ca. kl. 4 om morgenen, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her

17-27022.05.2018Efter udbetaling af kompensation efter reglerne i forordning 261/04 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelse, var klageren ikke berettiget til yderligere kompensation.
Klagerens udrejse blev forsinket pga. tekniske problemer på flyet, hvilket medførte at klageren ankom til rejsemålet ca. 1 døgn forsinket. Da flyselskabet allerede inden ankenævnsbehandlingen havde udbetalt kompensation til klageren efter reglerne i forordning 261/04 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser, var klageren ikke berettiget til yderligere kompensation som følge af forsinkelsen. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
17-31916.04.2018Hæveadgang ved forsinkelse på mere end 2 døgn.
Klagerens ankomst til rejsemålet blev pga. af vejrforholdene på destinationen forsinket, hvilket medførte at klageren mistede 2 døgn, 14 timer og 15 minutter på rejsemålet. Da bureauet ikke havde godtgjort, at det tilstrækkeligt tydeligt havde oplyst klageren om, at adgangen til at få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt, hvis klageren valgte at afbryde rejsen, fandt Ankenævnet, at bureauet havde tilsidesat sine underretningspligter, jf. pakkerejselovens § 15 og 16. På denne baggrund, og henset til den strabadserende udrejse og forsinket ankomst til rejsemålet, fandt Ankenævnet, at formålet med rejsen har været væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt dog således, at der fastsættes en godtgørelse til bureauet, jf. pakkerejselovens § 20. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/021212.03.2018Aftale om udskudt hjemrejse pga. forsinkelsen på udrejsen.
Klagerens udrejse blev pga. it-nedbrud forsinket næsten 3 døgn. Pga. forsinkelsen på udrejsen blev klagerens hjemrejse efter aftale mellem parterne blev klagerens hjemrejse udskudt ca. 3 døgn. Da udsættelsen af hjemrejsen medførte, at klageren ikke mistede tid på rejsemålet, var rejsen på dette punkt ikke var behæftet med en mangel. Da klageren under hele forsinkelsen var uden sin bagage, var rejsen på dette punkt var behæftet med en mangel. Klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris samt erstatning af rimelige og nødvendige udgifter til indkvartering, tøj, pleje, mad og transport under forsinkelsen. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/021104.12.2017Ændret familieferie de første 2 døgn pga. forsinkelse på udrejsen.
Udrejsen for klageren og dennes medrejsende blev pga. vejrforholdene i Wien ændret så de i stedet for at rejse samlet som en gruppe rejste med tre forskellige fly med forskellige ankomsttider til rejsemålet. 4 rejsende ankom 16 timer og 55 minutter senere end planlagt til rejsemålet, 5 rejsende ankom 19 timer og 15 minutter senere end planlagt til rejsemålet og 5 rejsende ankom 46 timer og 20 minutter senere end planlagt til rejsemålet. På denne baggrund og idet klageren og dennes medrejsende pga. ændringen af udrejsen ikke kunne holde familieferie de første 2 døgn, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/016304.12.2017Erstatning af tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af erklæring fra arbejdsgiver.
Klagerens hjemrejse blev pga. tekniske vanskeligheder med flyet forsinket, således at klageren ankom til Danmark 13 timer og 25 minutter senere end oprindeligt aftalt. Allerede fordi bureauet ikke påberåbte sig, at forsinkelsen skyldtes udefra kommende omstændigheder som bureauet eller nogen, bureauet var ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have undgået eller afbødet, var bureauet erstatningsansvarlig for de tab klageren led som følge af den forsinkede hjemkomst. På baggrund af erklæringer fra klagerens og medrejsendes arbejdsgivere, fandt Ankenævnet, at de rejsende havde lidt et tab som følge af manglende lønudbetaling svarende til de opgjorte beløb. Klageren og dennes medrejsende var derfor berettiget til erstatning af tabt arbejdsfortjeneste. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/035011.04.2017Ændring af mellemlanding uden flyskift til mellemlanding med flyskift.
På bestillingstidspunktet inkluderede klagerens rejse fly fra Danmark til Cypern med en mellemlanding i Antalya uden flyskift. I de rejsedokumenter klageren modtog 4 dage før afrejse, var rejsen ændret således at mellemlandingen var i Istanbul og med flyskift. Uanset at ændringen ville påføre klageren gener, fandt Ankenævnet, at ændringen ikke var en væsentlig misligholdelse af aftalen eller lå uden for, hvad klageren måtte tåle. Klageren havde derfor ikke været berettiget til at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt i henhold til pakkerejselovens § 16. Da klageren ikke havde godtgjort, at bureauet havde lovet tilbagebetaling af rejsens pris, som følge af ændringen af mellemlandingen på ud- og hjemrejse, fandt Ankenævnet, at klagerens ophævelse af aftalen skulle anses for en afbestilling. Da bureauet inden aftalens indgåelse ikke havde gjort klageren bekendt med de gældende vilkår for afbestilling af rejsen blev bureauets almindelige afbestillingsvilkår i det konkrete tilfælde tilsidesat. Da bureauet på tidspunktet for klagerens afbestilling ikke havde haft mulighed for at afsætte rejsen til anden side eller annullere forudbestillinger for derved at begrænse sit tab, mistede klageren hele det indbetalte beløb. Klageren var dog berettiget til at få refunderet skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kan opnå refusion heraf. Bureauet var ved tilbagebetalingen heraf berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/020117.02.2017Hæveadgang ved lang forsinkelse på udrejsen.
Pga. overbooking blev klageren på vidererejsen til rejsemålet afvist fra flyafgangen kl. 20.45. Ved fremmøde i lufthavnen om morgenen næste dag blev klageren igen afvist og fik oplyst, at flyselskabet ikke kunne garantere pladser på flyet dagen efter. Klageren valgte herefter at afbryde rejsen og ankom til Danmark om aftenen kl. 20.25. På denne baggrund, og henset til den allerede indtrufne forsinkelse og usikkerheden om hvornår rej­sen kunne fortsætte, fandt Ankenævnet, at formålet med rejsen var væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/002820.04.2016Klage over forsinkelse på indenrigsflyvning på rundrejse.
Klageren var til indtjekning i lufthavnen kl. 06.00 om morgen for at nå indenrigsflyafgangen kl. 06.45. Efter klagerens indtjekning blev afgangstidspunktet udsat og flyet afgik først kl. 14.30 samme dag - 7 timer og 45 minutter senere end forventet. Uanset at klageren i aftalegrundlaget ikke var lovet et specifikt rejsetidspunkt, og da klageren under forsinkelsen måtte opholde sig i lufthavnen, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/004016.06.2015Mistet tid på rejsemålet.
Klageren gjorde gældende, at han mistede tid på rejsemålet, da bussen afgik fra rejsemålet om formiddagen, og ikke om aftenen med ankomst til Padborg ved midnat, som bestilt. Således som sagen forelå til afgørelse, og under hensyn til programmet hvoraf det fremgik, at bussen afgik sidst på formiddagen den 1. januar 2015, samt at hjemkomst i Padborg kl. 14.20 var anført på bureauets hjemmeside, fandt Anke­nævn­et, at klageren ikke med rette havde kun­net for­ven­te, at bussen afgik fra rejsemålet om aftenen den 1. januar 2015 med ankomst til Padborg ved midnat. Den omstændighed, at der på klagerens bookingbekræftelse var anført ”Padborg kl. 00:00” som hjemrejsested, kunne ikke føre til et andet resultat, da klageren i forbindelse med bookingen burde have indset, at bussen ikke kunne ankomme på samme tidspunkt til alle afstigningsstederne på bussens rute. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her
2014/009211.11.2014Klage over manglende vejledning om rettigheder i forbindelse med forsinkelse på hjemrejsen. Klagerens hjemrejse blev forsinket ca. 1 døgn, hvilket medførte, at klageren og hans medrejsende blev afskåret fra at møde på arbejde som planlagt. Bureauet oplyste i mail sendt dagen efter den faktiske hjemkomst klageren om muligheden for at få eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med forsinkelsen erstattet. 3 dage senere anmodede bureauet klageren om at fremsende lønsedler med et dokumenteret løntræk. Uanset at bureauet først efter hjemkomsten oplyste klageren om kravene til at få erstatning for bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, fandt Ankenævnet, at bureauet i det konkrete tilfælde havde opfyldt sin vejledningspligt. Da der ikke tilkendes erstatning for ”tab af fridage”, og da klageren ikke havde godtgjort sit krav om erstatning for tabt arbejds­fortjeneste, f.eks. i form af dokumentation for mistede arbejdsindtægter, kunne Ankenævnet på det foreliggende grundlag ikke imødekomme klagerens krav om erstatning. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/002209.09.2014Klagerens ankomst til rejsemålet blev forsinket 4 timer og 25 minutter, og flyselskabet blev ændret først til et lettisk flyselskab og senere til et tyrkisk flyselskab, hvor der manglede musik- og videounderholdning. Ankenævnet fandt, at ændringen af flyselskabet på den pågældende strækning efter en samlet vurdering ikke kunne anses for en så væsentlig ændring af aftalen, at klageren derved var berettiget til at hæve aftalen. Ankenævnet fandt endvidere, at forsinkelsen ikke lå udover, hvad en rejsende under de foreliggende omstændigheder må være forberedt på at måtte acceptere, jf. Ankenævnets vejledende retningslinjer om forsinkelser. Ankenævnet fandt endelig, at den manglende musik- og videounderholdning ombord på flyet fra det tyrkiske flyselskab udgjorde en mangel. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/000309.09.2014Klagerens ankomst til rejsemålet blev pga. et ”birdstrike” i forbindelse med den oprindelige flyafgang fra Kastrup Lufthavn forsinket 7 timer og 21 minutter. Klageren ønskede yderligere kompensation, da han pga. forsinkelsen først ankom til hotellet ca. kl. 22 sulten og fuldstændig udkørt, og ikke som forventet omkring frokost med mulighed for at kunne nyde solen, slappe af og spise middag på en restaurant i byen. Ankenævnet fandt, uanset at en sådan forsinket ankomst til rejsemålet, pga. det tidlige indtjeknings­tidspunkt, havde været generende for klageren, at nedslaget i overensstemmelse med Ankenævnets vejledende retningslinjer om forsinkelser, kunne fastsættes til en dagsandel, dvs. 1/14-del af rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/030327.06.2014Klageren blev forsinket med 5 timer og 40 minutter på udrejsen. Ankenævnet fandt, at en forsinkelse af denne varighed, ikke har overskredet den ”tolerancetærskel”, en rejsende under de givne omstændigheder må være forberedt på at acceptere. Selv om Ankenævnets vejledende retningslinjer kan fraviges ved en forsinkelse på under 6 timer bl.a. ved bureauets utilstrækkelige service og information, fandt Anke­nævn­et i den konkrete sag, uanset at klageren først på forespørgsel hos kundeservice fik oplyst årsagen til forsinkelsen samt udleveret madkuponer, at forsinkelsen ikke kunne berettige til en kompensa­tion. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/006821.11.2013Forsinkelse på hjemrejsen. Klageren havde ved bestilling af rejsen fået tilbudt en rejse med og en rejse uden mellemlanding. Klageren havde valgt rejsen uden mellemlanding. Ankenævnet fandt, at det var en mangel, at klagerens hjemrejse pga. overbooking blev ændret, således at klageren fik en mellemlanding i Athen på hjemrejsen. Ankenævnet fandt imidlertid ikke, at nedslaget for manglen kunne fastsættes til forskellen i prisen på de tilbudte rejser. Allerede fordi klageren ved køb af den oprindelige billet fra Kastrup lufthavn til Aarhus efter Ankenævnets praksis ikke havde beregnet nok tid mellem den forventede landing fra Dubai på den oprin­delig bestilte hjemrejse og afrejsetidspunktet til Aarhus, fandt Ankenævnet, at klageren ikke var berettiget til erstatning af køb af ny pladsbillet til Aarhus. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2010/007028.09.2010Forsinkelse på hjemrejsen. Det fremgik af sagen, at der på klagerens i et andet selskab tilkøbte indenrigsfly på hjemrejsen var afsat 2 timer og 15 minutter mellem klagerens forventede landing i Kastrup lufthavn og afgangstidspunktet for tilslutningsflyet fra Kastrup lufthavn til Karup lufthavn. Efter Ankenævnets opfattelse må en rejsende være forberedt på, at der kan forekomme visse forsinkelser, ligesom der altid skal beregnes tid til at komme ud af flyveren, at gå fra flyveren til ankomsthallen og til at afvente bagageudlevering. Allerede fordi klageren ved køb af den oprindelige billet fra Kastrup lufthavn til Karup lufthavn ikke efter Ankenævnets praksis har beregnet nok tid mellem den forventede landing fra London på den oprindelig bestilte hjemrejse og afrejsetidspunktet til Karup lufthavn, fandt Ankenævnet, at klageren ikke var berettiget til erstatning af køb af ny flybillet til Karup lufthavn. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2010/007830.11.2010På grund af vejrforholdene i Billund Lufthavn som medførte, at klageren fik et længerevarende ophold i Amsterdam Lufthavn, ankom klageren et døgn senere til rejsemålet end oprindeligt planlagt. Kompensationen for den mistede tid på rejsemålet blev – uanset at prisen for den ekstra overnatning dagen før rundrejsen blev påbegyndt, som klageren havde tilkøbt til sin rundrejse for 500 kr. pr. person – beregnet i overensstemmelse med pakkerejsens samlede varighed og pris. Ankenævnet bemærkede, at uanset at bureauet er uden skyld i de gener, som flyforsinkelsen påførte klageren, hæfter bureauet efter reglerne i pakkerejseloven for den herved mistede tid og påførte gener. Ankenævnet bemærkede endvidere,at bureauets ansvarsfraskrivelse vedrørende flyforsinkelser i bureauets almindelige rejsebestemmelser efter pakkerejselovens bestemmelser ikke har nogen retsvirkning. Ankenævnet bemærkede endelig, at den omstændighed, at klageren hverken fra Billund eller fra Amsterdam Lufthavn kontaktede bureauet, ikke kunne tillægges betydning ved sagens afgørelse, da det ikke af bureauets almindelige rejsebestemmelser fremgik, hvilken retsvirkning klagerens manglende reklamation over for bureauet har. Klageren medhold.Læs kendelsen her
2010/012230.11.2010I forbindelse med de kaotiske tilstande, som den islandske vulkan, Eyjafjallajökull, i april 2010 forårsagede i Europas lufthavne med lukkede lufthavne og aflyste fly til følge, fandt Ankenævnet, at der var tale om en force majeure lignende situation omfattet af § 22, stk. 1, jf. § 17, stk. 1, nr. 4 i lov om pakkerejser. Et sådant force majeure lignende forhold er ikke en ophørsgrund for bureauets forpligtelser over for klageren i henhold til den indgåede pakkerejse, men er alene en erstatningsansvarsfrihedsgrund. Bureauet har som klagerens aftalepart derfor fortsat over for klageren en opfyldelses- og omsorgspligt – hvilket bureauet havde erkendt – og som medfører, at bureauet skal sørge for passende indkvartering, forplejning og hurtigst mulig hjemtransport.Ved vurderingen af, hvorvidt en alternativ hjemtransport kan anses for at opfylde kriteriet for ”passende”, må der efter Ankenævnets opfattelse på den ene side lægges vægt på karakteren af den oprindeligt aftalte hjemtransport og på den anden side på den omstændighed, at det under de givne force majeure lignende forhold måtte anses for praktisk udelukket for arrangørerne/bureauerne at tilvejebringe tilsvarende hjemtransport som oprindeligt aftalt, hvilket også de rejsende må være forberedt på at skulle acceptere. Ud fra denne afvejning fandt Ankenævnet, at hjemtransporten i den konkrete sag måtte anses for i det væsentlige at være blevet afviklet tilfredsstillende. Klageren var herefter ikke berettiget til kompensation for den ændrede hjemtransport, der foregik med færge og bus. Læs kendelsen her.
 2010/009828.10.2010Afsagt med dissens (3-2).
Pga. askeskyen fra den islandske vulkan kom klageren ikke planmæssigt hjem fra Bangkok lufthavn. Da et sådant force majeure lignende forhold ikke er en ophørsgrund for bureauets forpligtelser over for klageren i henhold til den indgåede pakkerejse, fandt Ankenævnet, at bureauet som klagerens aftalepart fortsat over for klageren havde en opfyldelses- og omsorgspligt, som ud over at sørge for passende indkvartering og forplejning tillige omfattede pligten til at sørge for hurtigst mulig hjemtransport.
Under de konkret foreliggende omstændigheder burde klageren, inden han hos et andet flyselskab købte en flybillet hjem. have underrettet bureauet eller dets repræsentant på rejsemålet herom, således at bureauet og dets underleverandør eventuelt kunne have fået mulighed for afhjælpning.
Efter stemmeflertallet var klageren derfor ikke berettiget til at få refunderet den samlede udgift til den købte flybillet, men alene et skønsmæssigt fastsat beløb på 6.000 kr. samt et skønsmæssigt beløb på 200 kr. til dækning af telefonudgifter. Da klageren af bureauet var blevet opfordret til at tage til lufthavnen i Bangkok for at stå standby, fandt også mindretallet, at klageren tillige var berettiget til at få refunderet taxaudgiften på 193 kr.
For den del af den oprindeligt udstedte flybillet, der ikke blev benyttet, havde klageren endvidere krav på tilbagebetaling af betalte lufthavnsskatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Klager ikke medhold. Læs hele kendelsen her.
33/200614.12.2006Klagerne kom pga. en uvarslet strejke hos bureauets underleverandør – flyselskabet – hjem 6 dage senere end den planlagte hjemrejse. Da der i en sådan situation ikke foreligger erstatningsansvarsfrihed i form af force-majeure, var klagerne berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Hjemrejsens afvikling var endvidere mangelfuld og medførte nedslag i rejsens pris, da bureauet og dets underleverandør – flyselskabet - ikke hurtigst muligt havde sørget for at finde alternativ hjemrejse til klagerne. Klagerne medhold. Læs kendelsen her.
268/200512.12.2005Forsinkelse på udrejsen. Ankenævnet fandt, at flyforsinkelsen på godt 13 timer - i forbindelse med udrejsen - efter en helhedsbedømmelse, herunder henset til rejsens art og tidsmæssige udstrækning, ikke havde haft et sådant omfang eller en sådan beskaffenhed, at klageren var berettiget til at hæve købet og forlade lufthavnen og herefter kræve hele rejsens pris tilbagebetalt. Ankenævnet fandt derimod, at klageren i overensstemmelse med Ankenævnets vejledende retningslinjer for kompensation ved forsinket ankomst til rejsemålet var berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klager delvist medhold. Læs hele kendelsen her.

   Gå tilbage