Standard

Sags nrDato for kendelseResumé
20-27620.05.2020Manglende liggestole på balkon.
Ud fra udbudsmaterialets beskrivelse og billederne af hotellet havde klageren med rette kunnet forvente, at der var en balkon med to liggestole på det bestilte Deluxe-værelse. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
19-156627.02.2020Myrer på værelset.
Klageren blev ved ankomsten til det bestilte hotel indkvarteret i en lejlighed, hvor der var mange myrer, og flyttede to gange under opholdet til en anden lejlighed på hotellet, hvor der også var myrer. På denne baggrund, og da klageren ikke kunne opholde sig i lejlighederne efter, at der var blevet sprøjtet, var rejsen behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
19-7404.06.2019Manglende oplysning om væsentlige kendetegn på et varigt medium og klagerens manglende reklamation.
Rejsearrangøren havde ikke givet klageren oplysning om indkvarteringsstedets væsentligste kendetegn, herunder hotellets kategori, på et varigt medium. Rejsearrangøren kunne derfor ikke godtgøre hotellets kategori på det tidspunkt klageren bestilte rejsen. Rejsearrangøren benægtede, at klageren havde reklameret korrekt over alle forhold ved indkvarteringen på rejsemålet. Da rejsearrangøren ikke kunne have afhjulpet hotelstandarden og rengøring generelt ved blot at flytte klageren til et andet værelse på hotellet, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler. Selv om rejsearrangøren havde haft mulighed for at afhjælpe den manglende hotelfacilitet, hvis klageren havde reklameret uden unødig forsinkelse, fandt Ankenævnet, at afhjælpningen fortsat ville have medført en gene for klageren.  Klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her

19-3204.06.2019Klagerens manglende reklamation på rejsemålet.
Rejsearrangøren benægtede, at klageren havde reklameret over eventuelle kritisable forhold i forbindelse med indkvarteringen, og klageren kunne ikke dokumentere at have reklameret på rejsemålet. Klagerens reklamationspligt var angivet i rejsearrangørens bestillingsbekræftelse, som klageren modtog på bestillingstidspunktet, og var således en del af aftalegrundlaget. Efter Ankenævnets vurdering ville rejsearrangøren have haft mulighed for at afhjælpe manglen, hvis klageren havde reklameret til rejsearrangøren uden unødig forsinkelse. Ankenævnet kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.

18-5920.12.2018Væggelus i barneseng.
Klageren kontaktede bureauet med mistanke om væggelus i barneseng. Da bureauets guider - efter gennemgang af barnesengen - oplyste klageren om at pakke alt tøj i plastikposer, købe nyt tøj og iføre sig dette på gangen efter et grundigt bad, før klageren samme dag kunne flyttes til et andet hotel, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren var endvidere berettiget til erstatning af udgifter til tøj. Den omstændighed, at bureauet efterfølgende indhentede en skadedyrsrapport, der ikke kunne konstatere væggelus i barnesengen, kunne ikke føre til et andet resultat. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/028416.04.2018Reklamation over standarden på uspecificeret rejse.
Ankenævnet bemærkede, at der også ved køb af uspecificeret indkvartering kan stilles visse minimumskrav vedrørende indkvarteringens standard mv. Bureauet havde derfor frataget klageren muligheden for at reklamere over eventuelle kritisable forhold ved indkvarteringen, når det i betingelserne og velkomstbrevet, som klageren fik udleveret på rejsemålet, anførte, at der ikke modtages reklamationer på hotelstandarden. Bureauet kunne derfor ikke påberåbe sig for sen eller manglende reklamation efter pakkerejselovens § 26, stk. 1. Ankenævnet fandt herefter på baggrund af det i sagen oplyste, at standarden af indkvarteringen ikke har svaret til, hvad klageren med rette kunne forvente ved købet af rejsen. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold.Læs hele kendelsen her.
2017/024312.03.2018Flytning af værelse flere gange på samme hotel.
Klageren blev ved ankomsten til hotellet indkvarteret i et værelse, hvor der var mangler. Dagen efter blev klageren indkvarteret i et andet værelse, hvor der også var mangler. Dag 3 flyttede klageren igen værelse. Dette værelse var også mangelfuldt. Ankenævnet fandt, at klageren på dette tidspunkt var berettiget til at afslå bureauets tilbud om afhjælpning og i stedet flytte til et andet hotel i samme kategori efter eget valg. Da rejsen frem til hotelflytningen var behæftet med mangler, var klageren berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klageren var endvidere berettiget til erstatning af udgiften til indkvartering på andet hotel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/002027.06.2017Værelsets størrelse.
Ved ankomsten til hotellet blev klageren indkvarteret i et dobbeltværelse med en ekstraseng. Klageren var ikke tilfreds med størrelsen på værelset og tog kontakt til bureauets repræsentant, som henviste til bureauets svenske hjemmeside. Af bureauets svenske hjemmeside fremgik, at værelset var 26 kvm. Da klageren ikke havde godtgjort, at han i forbindelse med bestillingen af rejsen blev henvist til bureauets svenske hjemmeside, og da det af bureauets danske hjemmeside, som er en del af aftalegrundlaget, ikke fremgik at værelset havde en bestemt størrelse, fandt Ankenævnet, at klageren havde været indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/001616.05.2017Hotellets kategorisering.
Bureauet havde i udbudsmaterialet kategoriseret hotellet med 4 symboler. Klageren syntes ikke hotellets standard svarede til 4 stjerner. Da det af bureauets hjemmeside, som er en del af aftalegrundlaget, fremgik, at bureauet benyttede dets egen kategorisering af hotellerne, som kan afvige fra andre kategoriseringer, og da klageren ikke havde godtgjort, at hotelstandarden var utilfredsstillende, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/028711.04.2017Lejlighedens størrelse og indretning.
Ved ankomsten til hotellet blev klageren indkvarteret i en treværelses lejlighed, hvor klageren kun kunne benytte lejlighedens spisebord og stole samt køleskab ved at flytte rundt på møblementet. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/031317.02.2017Insekter på værelset.
Klageren vågnede dag 7 med røde kløende mærker på kroppen, og et par dage senere oplevede klagerens medrejsende samme gener. Hotellets personale sprøjtede mod insekter i klagerens hotelværelse, hvorefter der fremkom insekter fra madrassen på hotelværelset. Klageren blev herefter flyttet til et andet værelse, hvorefter det fraflyttede hotelværelse blev forseglet og behandlet mod skadedyr. Da klagerens røde udslet på kroppen fremkom efter at have ligget i sengen på hotelværelset sammenholdt med, at der kom små insekter frem fra madrassen efter sprøjtning i værelset, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/026221.12.2016Anden værelsestype end lovet.
Klageren bestilte en rejse med indkvartering i et family room, som bureauet oplyste indeholdte to soveværelser. Da klageren blev indkvarteret i et værelse med en dobbeltseng og en sovesofa med opredning til to personer, var rejsen behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/015921.12.2016Manglende mulighed for ændring af indkvartering før afrejse.
I forbindelse med ændring af antallet af rejsende fra to til tre personer inden afrejsen undersøgte bureauet muligheden for at ændre indkvarteringen ombord på krydstogtskibet fra en kahyt til to personer til en kahyt til tre personer. Dette var ikke muligt. Da Ankenævnet ikke betvivlede rigtigheden af bureauets oplysning om, at det ikke var muligt at ændre indkvarteringen og uanset, at besætningen ombord på krydstogtskibets tillod klageren og dennes medrejsende at indkvarteres tre personer i en kahyt til to personer, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/015613.12.2016Bestilling af to toværelses-lejligheder i stedet for en lejlighed med to soveværelser.
Rejsende har ved modtagelse af deres bestillingsbekræftelse pligt til at kontrollere, at bestillingsbekræftelsens udvisende er overensstemmende med det bestilte. Hvis klageren ved modtagelsen af bestillingsbekræftelsen havde gennemlæst denne nærmere vedrørende beskrivelsen af værelsestypen, ville han efter Ankenævnets opfattelse have bemærket, at teksten ikke umiddelbart stemte overens med hans forståelse om, at han havde bestilt en treværelses lejlighed med to soveværelser. Efter det på bureauets hjemmeside vedrørende beskrivelsen af ”Hotel og værelsestyper” sammenholdt med det på bestillingsbekræftelsen anførte, burde klageren i stedet have bemærket, at der var tale om indkvartering i to toværelseslejligheder med hver et soveværelse eller i det mindste søgt forholdet afklaret ved henvendelse til bureauet umiddelbart efter modtagelsen af bestillingsbekræftelsen. Klageren fandtes på denne baggrund at have påtaget sig risikoen for, at bestillingen ikke svarede til den af ham hævdede forståelse. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/022413.12.2016Manglende handikapfaciliteter.
Af bemærkningerne i klagerens billet fremgik, at der var bekræftet et handicapværelse. Ankenævnet fandt derfor, at klageren havde bestilt et handicapværelse. Da bureauet i aftalegrundlaget ikke havde redegjort for indholdet af et handikapværelse i aftalegrundlaget, fandt Ankenævnet, at klageren med rette havde kunnet forvente at værelset var indrettet med handicapfaciliteter. Rejsen var derfor behæftet med mangler. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/004331.08.2016Renovering ikke færdiggjort før ankomst.
Hotellet var ikke færdigrenoveret ved klagerens ankomst til hotellet. Der var ikke installeret opvarmning af hotellets swimmingpool, restauranten og baren var ikke åbne, og vandforsyningen var utilfredsstillende. Rejsen var derfor behæftet med mangler. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/005629.06.2016Toværelses lejlighed ctr. treværelses lejlighed.
Klageren havde bestilt en treværelses lejlighed, som i bureauets ”Værd at vide” bl.a. var beskrevet som stue-/opholdsrum og to separate soveværelser. Da den lejlighed, klageren blev indkvarteret i, bestod af et fælles opholdsrum med en sovesofa og en åben første sal med to enkeltsenge, fandt Ankenævnet, at rejsen havde været behæftet med en mangel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/014022.01.2016Indkvarteringen ikke eksklusiv som bestilt.
Klageren og dennes medrejsende havde ikke den bestilte indkvarteringen eksklusivt, da bureauet indkvarterede andre gæster i et af campens dobbeltværelser, som havde egen separat indgang. Da klageren og dennes medrejsende, ud fra udbudsmaterialet, med rette havde kunnet forvente at blive indkvarteret som de eneste gæster i campen med adgang til alle seks dobbeltværelser, og under hensyn til at klageren måtte dele værelse med en medrejsende, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/009416.10.20154 stjernet hotel i stedet for 5 stjernet hotel.
Klageren havde købt 2 værdibeviser til rejsen hos et deal-site og efterfølgende indløst værdibeviserne hos rejsebureauet. Da deal-sitet i fakturaen ikke havde angivet, at rejsebureauet var teknisk arrangør, fandt Ankenævnet, at alene deal-sitet måtte anses for aftalepart overfor klageren. Ankenævnet fandt herefter, at hotellet, hvor klageren blev indkvarteret, var 4 stjernet med kun et spisested og ikke 5 stjernet med flere spisesteder, som lovet i udbuds­materialet. Da deal-sitet i forbindelse med bekræftelsen af aftalen ikke skriftligt havde oplyst klageren om dennes reklamationspligt i medfør af pakkerejselovens § 26, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/007611.09.2015To dobbeltværelser i stedet for et familieværelse.
Klageren havde telefonisk bestilt et familieværelse, og blev ved ankomsten indkvarteret i to dobbeltværelser med fælles terrasse. Efter Ankenævnets opfattelse er det tilstrækkeligt, at der på rejsebeviset vedrørende konkrete forhold såsom beskrivelse af indkvarteringen henvises til, at katalog mv., som i dag sidestilles med bureauets hjemmeside, er en del af aftalen, således at kunden kan gøre sig bekendt med denne, såfremt kunden ikke allerede er det, og således at kunden ved hurtigt at gøre indsigelse over oplys­ninger, som fremgår heraf, men som kunden ikke var bekendt med ved bestilling af rejsen, kan frigøre sig fra aftalen. Da bureauet i rejsebeviset havde henvist til dets rejsevilkår, hvoraf fremgik, at vilkårene i kataloget var bindende for kunden, når depositum var betalt, fandt Ankenævnet, at klageren i det væsentlige havde været indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2014.020621.05.2015Klageren havde ved bestillingen af en rundrejse til Californien bl.a. anmodet om, at hotellerne var minimum 3-stjernet og godt placeret i forhold til seværdigheder og by. I bureauets tilbud, som klageren accepterede, var hotellernes navne og hotelkategori angivet. Ankenævnet fandt, at klageren ikke havde godtgjort, at hotellernes standard og beliggenhed afveg fra, hvad klageren ud fra den bestilte rejse med rette havde kunnet forvente. Klageren gjorde endvidere gældende, at hun pga. bureauets manglende oplysning om fremrykning af hjemrejsetidspunktet mistede sin hjemrejse. Da det fremgik af bureauets ”Generelle Betingelser”, som klageren modtog ved aftalens indgåelse, at indtjekning for oversøiske rejser skulle ske senest to timer før afgang, og da klageren mødte for sent frem til indtjekning, fandt Ankenævnet, at det ikke kunne bebrejdes bureauet, at klageren ikke nåede sit fly. Den omstændighed, at bureauet ikke oplyste klageren om, at afgangstidspunktet var blevet frem­rykket kunne ikke føre til et andet resultat, da klageren alligevel ville være kommet for sent til indtjekningen. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/018119.03.2015Klage over andet hotel end bestilt samt utilfredsstillende indkvartering på det bestilte hotel.
Klageren var pga. overbooking de 3 første dage indkvarteret på et andet hotel end bestilt. Ankenævnet fandt, at rejsen pga. hotellets beliggenhed og faciliteter var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren flyttede efterfølgende til det bestilte hotel, og reklamerede til hotellet over bl.a. værelsernes beliggenhed og balkonens størrelse på det ene værelse. Bureauet benægtede, at klageren havde reklameret korrekt over eventuelle kritisable forhold i forbindelse med indkvarteringen. Da bureauet i forbindelse med bekræftelsen af aftalen ikke skriftligt havde oplyst klageren om dennes reklamationspligt i medfør af pakkerejselovens § 26, navnlig konsekvenserne af klagerens manglende rekla­mation, fandt Ankenævnet, at bureauet ikke kunne påberåbe sig for sen reklamation. Ankenævnet fandt imidlertid, at klageren trods det anførte om værelsernes beliggenhed og balkonernes varierende størrelse i det væsentlige havde været indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/015005.03.2015Klage over rejsens pris. Det var dyrere at være indkvarteret 4 personer i en lejlighed end 2 personer i to lejligheder.
Ankenævnet fandt ikke at kunne tage stilling til de enkelte bureauers priskal­kula­tioner, og klageren fandtes i øvrigt ved betalingen at have accepteret den af bureauet tilbudte pris på det samlede arrangement samt indkvarteringen som sket. Da klageren ikke havde godtgjort, at en salgskonsulent hos bureauet før afrejsen havde lovet klageren en større lejlighed end den, der fremgik af klagerens billet, og da klageren blev indkvarteret i en toværelses lejlighed med opredning til to personer i stue/opholdsrum som bestilt, fandt Anke­nævn­­et, at klageren havde været indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/025306.06.2014Klageren havde ved telefonisk henvendelse til bureauet købt en pakkerejse, som bureauets repræsentant oplyste var 4-stjernet. Da klageren ankom til rejsemålet viste det sig, at hotellet var kategoriseret som 3-stjernet. Da det af bureauets hjemmeside fremgik, at bureauet benyttede egen klassificering af hotellet, og da klageren ikke havde påberåbt sig konkrete mangler ved hotellet, fandt Ankenævnet, at indkvarteringen i det væsentlige var sket i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/030619.05.2014Klage over hotellets kategorisering. I bureauets udbudsmateriale var hotellet beskrevet som et luksushotel og kategoriseret med 5 af bureauets egne symboler. Af udbudsmaterialet fremgik endvidere, at bureauets luksushoteller alle var 5-stjernede. Da hotellet, i den på hotellet anførte klassificering, var kategoriseret som et 4-stjernet hotel, fandt Ankenævnet, uanset at bureauet benytter eget kategoriseringssystem, at rejsen på dette punkt var behæftet med en mangel. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/018819.05.2014Klageren købte en rejse med indkvartering i 3-værelses lejlighed med opholdsstue og to soveværelser. Af udbudsmaterialet fremgik, at sovepladserne i det ene soveværelse var en køjeseng til en teenager og et barn. Ankenævnet fandt derfor, at kunden i det væsentlige havde været indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/001521.11.2013Klage over indkvartering skete i 2. klasses kupe og ikke første klasses kupe som bestilt. Bureauet påberåbte sig, at klageren ikke havde reklameret korrekt. Da bureauet i forbindelse med bekræftelsen af aftalen ikke skriftligt havde oplyst klageren om dennes reklamationspligt i medfør af pakkerejselovens § 26, navnlig konsekvenserne af klagerens manglende reklamation, fandt Ankenævnet, at bureauet ikke kunne påberåbe sig for sen reklamation. Ankenævnet fandt herefter, og uanset, at andre deltagere havde været indkvarteret i kupeer af højere standard, at indkvarteringen under togrejsen med den transsibiriske jernbane havde været i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Læs hele kendelsen her.
2009/016915.03.2010Standard på en uspecificeret rejse.
Ankenævnet bemærkede, at der også ved køb af uspecificeret indkvartering kan stilles visse minimumskrav vedrørende indkvarteringens standard mv. Efter Ankenævnets opfattelse var det derfor uhjemlet, når bureauet i sit udbudsmateriale anførte, ”at der ikke modtages reklamationer på hotelstandarden”. Klageren havde bestilt en uspecificeret rejse og blev indkvarteret i et værelse i gadeplan uden vinduer og kun med en tremmedør, der åbnede direkte ud til et fortov og en vej med biler. Ankenævnet fandt, at indkvarteringen i det væsentlige har været i overensstemmelse med det, klageren er stillet i udsigt, således som den uspecificeret rejse var udformet ifølge udbudsmaterialet. Klageren ikke medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage