Sagsomkostninger

Hvis klageren får medhold i klagen, dvs. i mere end 50% af det fremsatte krav, eller hvis sagen forliges til klagerens fordel ved sekretariatets bistand, skal den indklagede rejsearrangør betale et beløb til Pakkerejse-Ankenævnet for behandlingen af sagen.

Beløbets størrelse afhænger af, om den indklagede rejserejsearrangør bidrager til Ankenævnets drift eller ej.

Sagsomkostningsbeløbene er fastsat i bekendtgørelse nr. 413 af 4. april 2022, og Ankenævnet har med hjemmel i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige §§ 10 og 11, udpantningsret herfor.

Rejsearrangører der bidrager til Ankenævnets drift Rejsearrangører der ikke bidrager til Ankenævnets drift
Kendelse 1.950 kr. + moms 27.300 kr. + moms
Forlig til klagerens fordel, § 27, stk. 1, nr. 2 1.500 kr. + moms 13.000 kr. + moms