Sagsomkostninger

Hvis klageren får medhold i klagen, dvs. minimum 50% af det fremsatte krav, eller hvis sagen forliges til klagerens fordel ved sekretariatets bistand, skal den indklagede rejsearrangør betale et beløb til Pakkerejse-Ankenævnet for behandlingen af sagen.

Beløbets størrelse afhænger af, om den indklagede rejserejsearrangør bidrager til Ankenævnets drift eller ej.

Sagsomkostningsbeløbene er fastsat i bekendtgørelse nr. 93 af 16. januar 2019, og Ankenævnet har med hjemmel i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige §§ 10 og 11, udpantningsret herfor.

Rejsearrangører der bidrager til Ankenævnets drift Rejsearrangører der ikke bidrager til Ankenævnets drift
Kendelse 1.500 kr. + moms 21.000 kr. + moms
Forlig til klagerens fordel, § 27, stk. 1, nr. 2 1.200 kr. + moms 10.000 kr. + moms