Standard

Sags nrDato for kendelseResumé
18-43325.01.2019Manglende assistance i ankomstlufthavn.
Klageren var dårligt gående og bestilte på bureauets hjemmeside ”special assistance”. På tidspunktet for klagerens bestilling af rejsen fremgik det af bureauets hjemmeside, at der ved bestilling af kørestolshjælp i lufthavnen var tre valgmuligheder - Kørestol, ikke bærehjælp, Kørestol, bærehjælp til sæde og Kørestol, bærehjælp til flyet. Klageren havde ikke oplyst bureauet, at klageren ikke var i stand til at gå på trapper. Ved udfordring med at gå på trapper til/fra flyet vil bureauet anbefale at vælge muligheden ”Kørestol, bærehjælp til flyet”. Ankenævnet fandt, at klageren, som kendte handikappets omfang, var nærmest til at sikre sig, at flyrejsen var egnet til klagerens behov. Det var derfor klagerens risiko, at der var bestilt ”Kørestol, ikke bærehjælp”, da klageren ikke kunne gå på trapper og havde behov for bærehjælp. Ankenævnet kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/031720.08.2018Defekte lejebiler.
Ved ankomsten til lufthavnen fik klageren udleveret en lejebil, som kort tid efter viste sig at have en defekt rude, som ikke kunne lukkes. Klageren fik byttet bilen hos biludlejningsselskabet. Den udleverede bil viste sig på turen tilbage også at være defekt pga. en løs inderskærm, og blev om aftenen samme dag afhentet af en kranbil. Dagen efter fik klageren udleveret endnu en lejebil hos biludlejningsselskabet. På denne baggrund, og henset til den tid klageren måtte bruge på at få byttet de defekte biler, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/010713.12.2016Standard på køretøj til transport over store afstande ad dårlige veje.
Klageren blev ved ankomsten til Cape Town i Sydafrika afhentet i en lastbil indrettet med en passagerkabine i hele bilens længde. Dette køretøj havde ikke aircondition, gardiner og fodtrin til dør, sæderne var betrukket med plastmateriale, affjedringen og samtaleanlægget var defekt og køretøjet kunne ikke aflåses. Køretøjet blev dag 4 udskiftet med et lignende køretøj med fodtrin til døren og intakt affjedring, som dog fortsat var utilfredsstillende. Ankenævnet fandt, at klageren med rette havde kunnet forvente at blive transporteret i et køretøj der var egnet til transport over store afstande ad dårlige veje. Rejsen var derfor behæftet med mangler, de r berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/012605.12.2014Udlevering af motorhome i frostsikret tilstand.
Klageren fik på rejsemålet udleveret et motorhome i frostsikret tilstand, og klageren måtte derfor ikke fylde ferskvandstanken eller tilslutte køretøjet til ferskvandsforsyningen før han befandt sig i omgivelser, hvor temperaturen lå over frysepunktet døgnet rundt. Da klageren som følge heraf ikke kunne benytte køkkenhåndvask, badeværelseshåndvask, bad, toilet og vandvarmer, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et ned­slag i rejsens pris samt erstatning af udgiften til anden indkvartering i den periode, hvor klageren opholdt sig i et område, hvor temperaturen kom under frysepunktet. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/001521.11.2013Klage over indkvartering skete i 2. klasses kupe og ikke første klasses kupe som bestilt. Bureauet påberåbte sig, at klageren ikke havde reklameret korrekt. Da bureauet i forbindelse med bekræftelsen af aftalen ikke skriftligt havde oplyst klageren om dennes reklamationspligt i medfør af pakkerejselovens § 26, navnlig konsekvenserne af klagerens manglende reklamation, fandt Ankenævnet, at bureauet ikke kunne påberåbe sig for sen reklamation. Ankenævnet fandt herefter, og uanset, at andre deltagere havde været indkvarteret i kupeer af højere standard, at indkvarteringen under togrejsen med den transsibiriske jernbane havde været i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage