Vand/el/varme/aircondition

Sags nrDato for kendelseResumé
21-174708.06.2022Manglende oplysninger om central regulering af aircondition.
Rejsearrangøren havde inden afrejsen ikke informeret klageren om, at aircondition på hotelværelset ville være reguleret centralt. Som følge her af kunne klageren ikke regulere temperaturen på airconditionanlægget, men kun hvor kraftigt airconditionanlægget kunne blæse. Rejsen var derfor behæftet med en mangel. Klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her
18-14126.10.2018Manglende opvarmning på værelse.
Klageren bestilte en uspecificeret rejse i februar. Hotelværelset var uopvarmet under klagerens ophold, hvilket medførte, at der var koldt indenfor. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her

18-13120.08.2018Manglende varme.
Klagerens hotelværelse og hotellets restaurant var uopvarmet under klagerens ophold, hvilket medførte at det var koldt indenfor. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/023503.03.2014Klageren oplevede pga. brand i øens generatorstation strømafbrydelser på rejsemålet og hotellet. Som følge heraf var klageren i ca. 4 ud af 7 dage uden strøm. Ankenævnet fandt, uanset at bureauet var uden skyld i de gener, som strømafbrydelsen påførte klageren, at rejsen var behæftet med mangler. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2008/016427.08.2009Klageren havde købt indkvartering i et mobilhome med aircondition, men fik ved ankomst til rejsemålet anvist et mobilhome uden aircondition. Klageren, der umiddelbart efter ankomsten forgæves havde forsøgt at ringe til bureauet, meddelte dagen efter ankomst, at hun ønskede at annullere lejeaftalen. Ankenævnet fandt, at den manglende aircondition havde udgjort en så væsentlig mangel, at klageren, der trods hendes anmodning herom ikke fik anvist anden passende indkvartering, havde været berettiget til at hæve aftalen og få tilbagebetalt det fulde lejebeløb. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage