Beliggenhed/placering

Sags nrDato for kendelseResumé
23-72712.03.2024Manglende havudsigt.
Klageren havde bestilt et dobbeltværelse med havudsigt. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med en mange, da havudsigten var begrænset af træer og bygninger og kun var mulig, når klageren lænede sig ud over vindueskarmen og kiggede til venstre. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
23-51026.01.2024Særligt krav som rejsearrangøren har lovet at opfylde.
Klageren blev ved ankomsten ikke indkvarteret i en lejlighed med ”eftermiddagssol”, som var et særligt krav, som rejsearrangøren havde lovet at opfylde. Da rejsearrangøren i forbindelse med bekræftelsen af aftalen ikke skriftligt på et varigt medie havde oplyst klageren om dennes reklamationspligt kunne rejsearrangøren ikke påberåbe sig for sen reklamation. Klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
22-151426.09.2023Manglende elevator og mindre ugeneret balkon.
Klageren blev indkvarteret i en anden type lejlighed end bestilt, beliggende i en sidebygning uden elevator, og havde en balkon, der lå mindre ugenert i forhold til omkringliggende lejligheder. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
23-39328.08.2023Manglende ski in / ski out.
Klage over at hotel ikke var med ski in og ski out som bestilt. Klageren gjorde gældende at de måtte gå 50 meter på vej ud mod pisten, og ca. 400 meter fra pisten og hjem til lejligheden på hjemturen med mindre de valgte at gå ca. 200 meter og 30-40 højdemeter op. Da rejsearrangøren ikke havde godtgjort, at klageren havde mulighed for ”ski in / ski out ”, som bestilt, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Delvist medhold. Læs hele kendelsen her
22-151128.08.2023Anden værelsestype end bestilt.
I billetten var den bestilte indkvartering beskrevet som "4 stk. standardværelse til 2-3 personer" og på side 2 under "Bemærkninger" var angivet "2x Connecting Rooms". Ved ankomsten til hotellet blev klageren indkvarteret i 4 standardværelser, hvor 3 af de 4 værelser var beliggende ved siden af hinanden, og det sidste værelse var beliggende med et værelse imellem. Ankenævnet fandt, at rejsearrangøren ikke havde godtgjort, at klageren ved den telefoniske bestilling tydeligt var blevet gjort bekendt med, at oplysningen under "bemærkninger" i billetten alene var at anse for et ønske og ikke en garanti. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
22-36429.08.2022Indkvarteringens beliggenhed på hotellet
Klageren havde bestilt indkvartering i ”Swim up Deluxe Dobbeltværelse med Havudsigt og Terrasse”. Uanset klagerens henvisning til et billede i rejsearrangørens beskrivelse af hotellet og ud fra beskrivelsen af indkvarteringen i ordrebekræftelsen, fandt Ankenævnet, at klageren ikke havde godtgjort, at der var bestilt indkvartering i et dobbeltværelse med privat pool beliggende tæt på stranden. Da klageren var blevet indkvarteret i et værelse med begrænset havudsigt, var rejsen på dette punkt behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
21-159807.03.2022Indkvartering i anden bygning 500 m fra hotellets hovedbygning. 
Klageren blev ved ankomsten indkvarteret i en bygning beliggende ca. 500 meter fra hotellets hovedbygning. Det fremgik ikke af hotelbeskrivelsen, da klageren købte rejsen, at hotellet bestod af to eller flere bygninger, hvor den ene bygning er placeret ca. 500 meter fra receptionen. Rejsen var derfor behæftet med mangler der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
19-295302.07.2020Manglende oplysning om rejsens generelle egnethed for bevægelseshæmmede på varigt medium.
Klageren fik ved bestilling af rejsen ikke oplyst, at snackbaren, hvor servering af all inklusive skulle foregå, var beliggende i 1½ sals højde uden elevatoradgang. Da klageren ikke havde modtaget generelle oplysninger om rejsens generelle egnethed for bevægelseshæmmede på et varigt medium, fandt Ankenævnet, at klageren havde kunnet forvente, at hotellet, herunder adgangen til snackbaren, var egnet for bevægelseshæmmede. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
19-271625.03.2020Forkert angivet beliggenhed.
Det bestilte hotel var ved en fejl på rejsearrangørens hjemmeside anført som beliggende i en anden by end bestilt. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris samt erstatning af udgifter til transport. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
18-35825.01.2018Ikke hæveadgang ved længere afstand til sandstrand end oplyst.
I bureauets beskrivelse af det bestilte hotel var oplyst, at afstanden fra hotellet til sandstrand var 100 meter. Da bureauet erkendte, at der ikke var 100 m til en sandstrand, men 250 meter til en stenstrand, fandt Ankenævnet, at formålet med rejsen ikke havde været væsentligt forfejlet. Der var derfor ikke grundlag for at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Ankenævnet fandt derimod, at rejsen havde været behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
18-14701.10.2018Manglende havudsigt samt Wi-fi
Klageren havde bestilt indkvartering i dobbeltværelse med balkon og skrå havudsigt. Ved ankomsten blev klageren indkvarteret i et værelse med udsigt til hotellets baggård, hvor havet kunne skimtes til den ene side. Klageren flyttede dag 3 til et værelse med havudsigt, hvor der ikke var Wi-Fi, mod betaling af et tillæg. Rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris samt erstatning af udgiften til et værelse med havudsigt. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/027412.03.2018Indkvartering ved siden af hinanden.
Klageren havde bestilt indkvartering i to styk ”Dobbeltværelse i bungalow”. Ved ankomsten til hotellet blev klageren indkvarteret i to dobbeltværelser beliggende i en separat bygning med i alt 24 værelser. Uanset klageren med rette havde kunnet forvente at blive indkvarteret i en bygning med færre værelser, kunne klageren ikke med rette forvente at blive indkvarteret i værelser umiddelbart ved siden af hinanden eller i samme bygning. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
17-31312.03.2018Beliggenhed under terræn.
Klageren blev ved ankomsten til hotellet indkvarteret i en lejlighed, der var beliggende under terræn med højtsiddende vinduer direkte ud til opholdsområde langs swimmingpoolen. Da klageren med rette havde kunnet forvente en lejlighed i niveau med omgivelserne, hvor alene udestedet var i nedsænket niveau, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
17-28909.02.2018Lejlighed beliggende i nedsænket niveau i forhold til terræn.
Af beskrivelsen af hotellets lejligheder på bureauets hjemmeside fremgik, at ”Nogle ligger i stueplan med lav terrasse og begrænset udsigt.” samt ”Forskelle i niveau og trapper forekommer på hele området.” Da klageren blev indkvarteret i en lejlighed, som var beliggende i nedsænket niveau i forhold til terræn, og terrassen bestod af et gennemgangsareal for enden af en trappe, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Se hele kendelsen her.
2017/011819.12.2017Anden indretning af indkvartering end beskrevet i udleveret plantegning.
Den udleverede plantegning over lejligheden stemte ikke overens med den lejlighed klageren blev indkvarteret i. Af plantegningen fremgik, at alle værelser havde vinduer, og at der var i alt tre balkoner. Da klageren blev indkvarteret i en lejlighed, der havde to balkoner, og hvor tre ud af fem værelser ikke havde vindue ud til det fri, fandt Ankenævnet, at rejsen havde været behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/009013.09.2017Indkvartering uden connecting doors som bestilt.
Klageren var ombord på krydstogtskibet lovet indkvartering i to kahytter med dør imellem, men blev i stedet indkvarteret i to kahytter på hver sin side af skibet. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/000927.06.2017Hotellets beliggenhed i ørkenområde, og ikke i byen.
Klageren var ifølge udbudsmaterialet lovet indkvartering på et hotel i Marrakech. Da klageren blev indkvarteret på et hotel beliggende i et ørkenområde udenfor Marrakech by, var rejsen behæftet med en mangel. Klageren var endvidere berettiget til erstatning af udgifter til bustransport. Klageren delvist medhold Læs hele kendelsen her.
2017/001516.05.2017Havudsigt.
Klageren havde bestilt værelse med balkon og havudsigt. Efter klagerens opfattelse var det anviste værelse kun med skrå havudsigt. Da der fra lejlighedens balkon var uhindret udsigt mod havet, fandt Ankenævnet, at det anviste værelse var med havudsigt, og ikke skrå havudsigt. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/025516.05.2017Beskrivelse af beliggenhed.
I udbudsmaterialet var rejsen beskrevet således, at klageren med rette havde kunnet forvente, at hotellet var beliggende i byen Kalamata og ikke – som det var tilfældet – 30 km derfra. Rejsen var derfor behæftet med en mangel. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/027219.05.2016Klageren valgte at flytte hotel inden bureauets afhjælpning.
Klageren blev indkvarteret i en lejlighed med terrasse, og ikke balkon, som lovet i udbudsmaterialet, og der var støj fra to kompressorer på lejlighedens terrasse. Rejsen var derfor behæftet med mangler. Da klageren ikke ønskede at afvente bureauets afhjælpning, men i stedet valgte at tjekke ud fra hotellet, fandt Ankenævnet, at klageren havde afskåret sig fra at påberåbe sig mangler ved lejligheden fra fraflytningstidspunktet. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/002716.06.2015Indkvartering på andet hotel end forventet i en anden by.
Klageren modtog i forbindelse med bestilling af rejsen et reservationsbevis med indkvartering på et navngivent indkvarteringssted. Pga. ændringer i antallet af rejsedeltagere modtog klageren et nyt reservationsbevis, hvor indkvarteringen var angivet som ”ophold i 3 pers. studio ferielejlighed”. Ankenævnet fandt, efter det på bureauets hjemmeside oplyste sammenholdt med det på reservationsbeviset anførte, at klageren ved gennemlæsning af reservationsbeviset burde have bemærket, at den på reservationsbeviset angivne indkvartering var en anden og billigere indkvartering i en uspecifi­ceret ferielejlighed og ikke den af klageren ønskede. Klageren havde dog med rette kunnet forvente at blive indkvarteret i St. Anton by i bureauets uspecificerede ferielejligheder, og ikke udenfor byen i St. Jakob. På denne baggrund fandt Ankenævnet, at rejsen havde været behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/018119.03.2015Klage over andet hotel end bestilt samt utilfredsstillende indkvartering på det bestilte hotel.
Klageren var pga. overbooking de 3 første dage indkvarteret på et andet hotel end bestilt. Ankenævnet fandt, at rejsen pga. hotellets beliggenhed og faciliteter var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren flyttede efterfølgende til det bestilte hotel, og reklamerede til hotellet over bl.a. værelsernes beliggenhed og balkonens størrelse på det ene værelse. Bureauet benægtede, at klageren havde reklameret korrekt over eventuelle kritisable forhold i forbindelse med indkvarteringen. Da bureauet i forbindelse med bekræftelsen af aftalen ikke skriftligt havde oplyst klageren om dennes reklamationspligt i medfør af pakkerejselovens § 26, navnlig konsekvenserne af klagerens manglende rekla­mation, fandt Ankenævnet, at bureauet ikke kunne påberåbe sig for sen reklamation. Ankenævnet fandt imidlertid, at klageren trods det anførte om værelsernes beliggenhed og balkonernes varierende størrelse i det væsentlige havde været indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/018405.03.2015Klage over havudsigt.
Af udbudsmaterialet fremgik, at alle lejligheder vendte ud mod havet, men enkelte havudsigter var helt eller delvist begrænset af fredede palmer og træer. Klageren havde derfor valgt at betale ekstra for tilkøb af havudsigt. Da der fra lejlighedens balkon var uhindret udsigt mod havet, fandt Ankenævnet, at klageren ikke havde godtgjort, at havudsigten fra lejligheden var skrå. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/025906.06.2014Klage over manglende sandstrand. Det var ubestridt, at klageren ved bestilling af rejsen blev lovet sandstrand. Af udbudsmaterialet fremgik, at stranden, der omfattede både sand- og rullestensstrand, var beliggende 400-600 meter fra hotellet. Da sandstranden befandt sig længere væk og var mindre end, hvad klageren med rette havde kunnet forvente, og da klageren som følge af den manglende sandstrand ikke havde haft mulighed for at benytte hotellets all inclusive i fuldt omfang samt genen ved at pakke sine ting og køre til et andet sted på Rhodos ø for at få adgang til en sandstrand, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2/200516.08.2005Klageren, der havde bestilt indkvartering på et hotel, der i følge bureauets udbudsmateriale lå centralt i Budapest, blev indkvarteret på et andet og dårligere beliggende hotel. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med en mangel og lagde ved fastsættelsen af nedslaget foruden den ringere beliggenhed vægt på, at bureauet inden klagerens afrejse vidste, at klageren ikke ville blive indkvarteret på det bestilte hotel, men undlod at informere klageren herom. Klageren var endvidere berettiget til erstatning for ekstraudgifter til transport. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
280/200427.06.2005Klageren, der på en rundrejse i Irland bl.a. skulle bo 2 nætter centralt i Dublin, fik 3 uger før afrejse besked om, at hun ikke ville blive indkvarteret i Dublin, men i Glendalough. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med en mangel og lagde ved fastsættelsen af nedslaget bl.a. vægt på, at ændringen indebar busture af 1½ times varighed til og fra Dublin, mindre tid i Dublin samt manglende mulighed for at opleve Dublin om aftenen. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
210/200425.04.2005Klageren blev indkvarteret betydeligt længere fra Berlins centrum end anført i bureauets udbudsmateriale, men blev flyttet til et hotel med tilfredsstillende beliggenhed efter 1 ud af de i alt 2 nætter opholdet varede. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med en mangel og at klageren var berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
164/200418.02.2005Klageren, der havde en berettiget forventning om at blive indkvarteret i Barcelona, blev indkvarteret 50 km uden for byen. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med en mangel og lagde ved fastsættelsen af nedslaget bl.a. vægt på, at beliggenheden medførte lang transporttid mellem indkvarteringen og Barcelona og dermed forringet udbytte af opholdet i Barcelona. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
59/200411.10.2004Indkvartering på andet og mindre centralt beliggende hotel i London end aftalt. Ankenævnet fandt, at rejsen var behæftet med en mangel og lagde ved fastsættelsen af nedslaget bl.a. vægt på, at beliggenheden medførte længere transporttid, når klagerne skulle til centrum af byen. Klageren var endvidere berettiget til erstatning for ekstraudgifter til transport. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage