Nyheder / pressemeddelelser

Nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 13 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

20-1510: Klageren var berettiget til at hæve aftalen, da der blev udstedt udgangsforbud på rejsemålet pga. Covid-19.

20-3109: Uanset at Udenrigsministeriet efterfølgende ændrede rejsevejledningen til gul, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til at hæve aftalen og få det indbetalte beløb tilbagebetalt, da Udenrigsministeriet den 29. maj 2020 forlængede den samlede rejsevejledning og frarådede alle ikke nødvendige rejser til hele verden frem til den 31. august 2020.

20-3848: Klageren var berettiget til kompensation på en døgnandel, da hjemrejsen blev fremrykket til dagen før, og klageren mistede 11 timer og 15 minutter på rejsemålet.

20-3266: Købene var ikke en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement, selvom købene var foretaget på den erhvervsdrivendes hjemmeside med få minutters mellemrum.

20-1757: Rejsearrangøren kunne ikke godtgøre, at der var indgået en aftale med klageren om at flytte rejsen eller udstede et tilgodehavendebevis.

20-2867: Klageren kunne ikke godtgøre, at rejsen var afbestilt før afrejse, hvorfor klageren måtte anses for at være udeblevet fra sin rejse.

20-3465: Som følge af indrejsekarantæne i 10 dage på rejsemålet på en fem dages ferie for rejsende via Københavns Lufthavn, var klageren berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt.

20-2864: Da rejsearrangøren havde oplyst at rejsen ikke kunne gennemføres, havde klageren - uanset at Udenrigsministeriet ændrede rejsevejledningen - krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

20-2427: Klageren var berettiget til at hæve aftalen, da rejsearrangøren - på trods af flere rykkere - ikke havde bekræftet indholdet af den ændrede aftale, herunder bl.a. vilkårene for aftalen.

20-2736: Manglende indbetaling af slutbeløb for rejsen blev sidestillet med en afbestilling. Da Udenrigsministeriet ikke frarådede rejser for rejsetidspunktet på afbestillingstidspunktet var klageren udelukkende berettiget til at afbestille efter den rejsendes generelle afbestillingsret.

20-2257: Klageren var ikke berettiget til at afbestille iht. reglerne om uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, men i stedet efter den rejsendes generelle afbestillingsret. Dette blev fastsat efter en skønsmæssig vurdering, da rejsearrangøren ikke tydeligt kunne dokumentere hvilke beløb denne havde fået retur fra underleverandører.

20-3954: Klageren kunne udelukkende afbestille efter den generelle afbestillingsret. Da rejsearrangøren hverken havde oplyst afbestillingsvilkår eller om ikke-refunderbare ydelser på varigt medium ved aftalens indgåelse, kunne rejsearrangøren alene kræve et passende vederlag fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillings og pakkerejsens karakter.

20-3467: Klageren kunne udelukkende afbestille efter den generelle afbestillingsret. Da rejsearrangøren hverken havde oplyst afbestillingsvilkår eller om ikke-refunderbare ydelser på varigt medium ved aftalens indgåelse, kunne rejsearrangøren alene kræve et passende vederlag fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillings og pakkerejsens karakter.

Du finder samtlige udvalgte kendelser her.