Nyheder / pressemeddelelser

Nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 8 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

20-479: Rejsen var behæftet med en mangel, da klagerens bagage - pga. en uvarslet strejke - blev forsinket på udrejsen, og ankom til rejsemålet 2 dage efter klagerens ankomst.

20-434: Klageren var berettiget til erstatning af udgifter ved ophævelse af aftalen på en kør-selv-rejse. 

19-2953: Da rejsearrangøren ikke havde oplyst om rejsens egnethed for bevægelseshæmmede på varigt medium ved aftalens indgåelse, finder Ankenævnet, at klageren med rette havde kunnet forvente at hotellet var egnet for bevægelseshæmmede.

20-567: Klagerens afbestilling var omfattet af den generelle afbestillingsret i lovens § 15, stk. 1, da Udenrigsministeriet ikke - på afbestillingstidspunktet - frarådede rejser til rejsemålet på rejsetidspunktet eller klageren på anden vis kunne godtgøre uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

20-983: Da fodboldkampen, der var rejsens hovedformål, blev udskudt på ubestemt tid pga. Covid-19, fandt Ankenævnet, at klageren var berettiget til at hæve aftalen.

20-604: Klageren var berettiget til at hæve aftalen og få pengene tilbage, da rejsearrangøren - efter kontakt til klageren om sneforholdene på rejsemålet - ikke kunne godtgøre, at klageren havde afbestilt rejsen eller der var indgået aftale om afholdelse af rejsen på et senere tidspunkt.

20-775: Pga. en sandstorm på rejsemålet blev klagerens hjemrejse forsinket med ca. 44 timer. Rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Rejsearrangøren var ikke erstatningsansvarlig for klagerens økonomiske tab, da der med de vejrmæssige forhold forelå uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

20-2823: Beregning af forholdsmæssigt afslag i rejsens pris beregnes ud fra antal døgnandele uden hensyn til hvilke enkelte elementer rejsen består af.

Du finder samtlige udvalgte kendelser her.