Nyheder / pressemeddelelser

Stop for behandling af sager om udvekslingsophold

Ankenævnet ændrer praksis og behandler frem over ikke nye sager om længerevarende skoleophold.

Efter Ankenævnets nugældende vedtægter behandler Ankenævnet klager fra forbrugere vedrørende rejser, der opfylder kriterierne i § 3 i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.

Ankenævnet har igennem en lang årrække behandlet klager over udvekslingsophold efter den dagældende lov om pakkerejser.

Pr. den 1. juli 2018 indførtes lov om pakkerejse og sammensatte rejsearrangementer. Det følger af bemærkningerne til lovforslaget, at indkvartering i forbindelse med et længerevarende sprogkursus ikke anses for indkvartering i direktivets forstand, og det anføres videre, under henvisning til Ankenævnets sag 2015/0164 om indkvartering i forbindelse med et high school-ophold, at lovforslaget på dette punkt indeholder en ændring af den gældende retstilstand.

Ankenævnet har blandt andet på denne baggrund besluttet frem over ikke at behandle klager over rejser, hvor indkvarteringen er sket for at tage mere varigt ophold i et andet land med henblik på at følge længerevarende sprogkurser/skoleundervisning i det pågældende land.

Beslutningen omfatter rejser, hvor aftalen om opholdet er indgået efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer trådte i kraft (den 1. juli 2018).

Frem over afviser og henviser Ankenævnet forbrugere, der vil indgive en klage over et udvekslingsophold købt efter 1. juli 2018 til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet ved Nævnenes Hus.

Ankenævnet vil fortsat behandle sager om skoleophold at kortere varighed og i øvrigt vurdere det samlede indhold af de enkelte rejsearrangementer. Sager efter den gamle lov vil blive færdigbehandlet.