Nyheder / pressemeddelelser

NY PRAKSIS - Opkrævning af gebyr for forlig fra 1. januar 2022

For at undgå unødig sagsbehandling har Pakkerejse-Ankenævnet inden Ankenævnet påbegynder sagsbehandlingen siden 2019 orienteret rejsearrangørerne, når en forbruger har indgivet en klage til Ankenævnet.

Ved orienteringen får rejsearrangøren en frist på 14 dage til at meddele Ankenævnet, om rejsearrangøren ønsker at forlige sagen, eller om Ankenævnet skal forsætte behandlingen af sagen.

Ankenævnet oplever dog fortsat, at sagens parter først indgår forlig, efter sagen er sendt i høring hos rejsearrangøren.

Derfor har Ankenævnet besluttet, at rejsearrangører fra den 1. januar 2022 skal betale et gebyr (forligsgebyr), hvis en klagesag bliver forligt, efter at Ankenævnet har påbegyndt sagsbehandlingen.

Sagsbehandlingen anses for påbegyndt, når Ankenævnet har orienteret rejsearrangøren om, at der er indgivet en klagesag, rejsearrangørens svarfrist er udløbet og klagegebyret er modtaget.

For rejsearrangører, der løbende bidrager til Ankenævnets drift, er gebyret på 1.200 kr. plus moms, i alt 1.500 kr.

For rejsearrangører, der ikke løbende bidrager til Ankenævnets drift, udgør gebyret 10.000 kr. plus moms, i alt 12.500 kr.