Faciliteter

Sags nrDato for kendelseResumé
22-122128.06.2023Hotellets vandland var lukket.
Vandlandet på det bestilte hotel var lukket ved klagerens ankomst og blev ikke genåbnet under klagerens ophold på hotellet. Rejsearrangøren forsøgte at afhjælpe manglen ved at tilbyde klageren adgang og kørsel til et tilsvarende vandland på et andet hotel med All Inclusive adgang, som lå ca. 15 minutters gang fra det bestilte hotel. Da rejsearrangøren før klagerens afrejse burde have haft kendskab til, at vandlandet på hotellet var lukket under klagerens ophold, og klageren ved rejsearrangørens afhjælpning af manglen ikke havde samme fleksibilitet og adgang til indkvarteringen på det bestilte hotel i løbet af dagen ved besøg i vandlandet på det andet hotel, var klageren berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
21-146207.03.2022Hotellets padelbane var ikke færdigbygget.
Den i hotelbeskrivelsen oplyste padelbane mod betaling nåede ikke at blive færdigbygget til klagerens ophold på hotellet. Rejsearrangøren benægtede, at klageren havde reklameret over den manglende padelbane på rejsemålet og klageren havde ikke dokumenteret at have reklameret på rejsemålet. Da rejsearrangøren ikke havde kendskab til andre padelbaner i nærområdet, hvor klageren kunne have været henvist til at spille, og rejsearrangøren derfor ikke kunne have afhjulpet manglen, hvis klageren havde reklameret til rejsearrangøren på rejsemålet, fandt Ankenævnet, klageren var berettiget til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her
20-151008.02.2021Udgangsforbud på rejsemålet fra dag 4.
Pga. risikoen for smitte med Corona-virus (Covid-19), blev der i Spanien, herunder på klagerens rejsemål, indført udgangsforbud. Som følge heraf blev klageren informeret om at opholde sig på hotelværelset, og hotellets faciliteter, herunder pool- og fitnessområde, blev lukket. Klageren var under disse omstændigheder berettiget til at ophæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der var betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen havde haft for klageren. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
19-228620.05.2020Manglende køleskab på værelset.
Af rejsearrangørens beskrivelse af hotellet fremgik, at der var køleskab i dobbeltværelser og juniorsuiter. Klageren havde derfor kunnet forvente, at der var et køleskab og ikke en minibar på værelserne. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et mindre nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
19-33129.10.2019Unikt yoga refugium i en æstetisk villa i bjergene blev til en villa i et villakvarter i byen.
Af beskrivelsen af rejsen fremgik ”…en indre og ydre rejse til et unikt yoga refugium i bjergbyen Mijas tæt på Malaga. Her bor du i en smuk æstetisk villa med udsigt over havet og bjergene.” og ”Vigtigst af alt, får du mulighed for at mærke dig selv og bare være dig uden nogle krav eller forventninger. Yoga retreatet er din tid, hvor du kun har fokus på dig selv.” Den første villa, hvor klageren blev indkvarteret ved ankomsten, var utilfredsstillende. Dagen efter flyttede rejsedeltagerne til en villa beliggende i et villakvarter, uden passende plads til at dyrke yoga flere gange dagligt og uden den service i forbindelse med opholdet i villaen, som klageren med rette havde kunnet forvente. Da de fysiske rammer for at afholde det lovede retreat ikke var tilstede, manglende udflugter samt manglende eget toilet og bad på værelset, som klageren med rette havde kunnet forvente, fandt Ankenævnet, at manglerne samlet havde påvirket pakkerejsen i så væsentlig grad, at klageren som følge af rejsearrangørens manglende fyldestgørende afhjælpning var berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt fratrukket et beløb til rejsearrangøren, da rejsen ikke fandtes at have været uden værdi for klageren. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
19-3811.09.2019Alm. sodavand serveret som light sodavand.
Klageren fik ved bestilling af light sodavand hos hotellets personale serveret sodavand med sukker under angivelse af, at der var tale om light sodavand. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Ved fastsættelsen af nedslagets størrelse lagde Ankenævnet vægt på, at klageren ved bestillingen ikke havde oplyst rejsearrangøren om vigtigheden af at få serveret light sodavand. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.

18-42108.04.2019Andet hotel end beskrevet i udbudsmaterialet.
Bureauet erkendte, at beskrivelsen af det bestilte hotel på dets hjemmeside var forkert. Da klageren ud fra den forkerte beskrivelse af hotellet med rette havde kunnet forvente, at de angivne faciliteter var til stede på hotellet, fandt Ankenævnet, at formålet med rejsen var væsentligt forfejlet. Klageren var derfor berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris - fratrukket en godtgørelse til bureauet svarende til den pris rejsen måtte antages at have haft for klageren - tilbagebetalt. Klageren var endvidere berettiget til erstatning af udgiften til at benytte swimmingpool på et andet hotel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.

18-34220.12.2018Overdækket terrasse i stedet for balkon.
Af bureauets udbudsmateriale fremgik, at alle lejligheder på hotellet havde balkon og havudsigt. Klageren blev ved ankomsten til hotellet indkvarteret i en lejlighed med overdækket terrasse i stedet for en balkon. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her
2017/028209.02.2018Manglende specialkost.
Klageren var lovet, at det bestilte hotel kunne servere specialkost. Efter Ankenævnets opfattelse kan en rejsende ikke med rette forvente, at udvalget af specialkost på en hotelbuffet, har samme omfang og er tilsvarende udvalget af retter på buffeten i øvrigt. Således som sagen forelå til afgørelse fandt Ankenævnet imidlertid, at hotellets håndtering af specialkosten på visse punkter - navnlig på grund af, at personalet ikke med sikkerhed kunne oplyse hvilke retter, der var specialkost samt, at specialkosten ikke blev holdt adskilt fra de øvrige madvarer, var gået ud over, hvad en rejsende normalt må være forberedt på at skulle tåle. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2017/010706.11.2017Oplysning om nedbørsmængder på bureauets hjemmeside.
Af bureauets hjemmeside fremgik, at vejret på rejsemålet i gennemsnit har 27 regnfrie dage i marts og 21 regnfrie dage i april, og at oplysningerne var baseret på målinger fra landets officielle meteorologiske vejrstationer, der beregnes som middelværdien målt over 30 år. Målingerne er foretaget i perioden 1961-1990, og bureauet havde oplyst, hvor oplysningerne stammede fra. Da oplysningerne var de nyeste tilgængelige oplysninger fra den tilgængelige kilde Sveriges meteorologiske og hydrologiske institut, som indgår i Den verdensmeteorologiske organisation, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/005813.12.2016Lukkede restauranter og barer.
Fem ud af seks af de i udbudsmaterialet omtalte restauranter og fire ud af fem barer på det bestilte hotel var lukket under klagerens ophold henover nytåret. Ankenævnet lagde til grund, at bureauet på bestillingstidspunktet – 2 dage før afrejsen - var vidende om lukningen af restauranter og barer på hotellet, men undlod at informere klageren herom.  Da bureauet ikke havde underrettet klageren om retten til at hæve aftalen, havde bureauet tilsidesat sine underretningspligter, og havde derved frataget klageren muligheden for evt. at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt.

På denne baggrund, hvor store dele af hotellet var lukket ned, og henset til at guiderne ikke mødte op på de aftalte tidspunkter, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/010429.09.2016Manglende All Inclusive.
Rejsende har ved modtagelse af billetten pligt til at kontrollere, at billettens udvisende er overensstemmende med det bestilte. Hvis klageren ved modtagelsen af billetten, havde gennemlæst denne nærmere vedrørende beskrivelsen af opholdet på hotellet, ville han efter Ankenævnets opfattelse have bemærket, at teksten ikke umiddelbart stemte overens med hans forståelse om, at han havde bestilt et ophold med All Inclusive Light. Efter det i hotelbeskrivelsen oplyste sammenholdt med det på billetten anførte, burde klageren i stedet have bemærket, at der ikke var inkluderet forplejning i opholdet på hotellet eller i det mindste søgt forholdet afklaret ved henvendelse til bureauet umiddelbart efter modtagelsen af billetten. Klageren fandtes på denne baggrund at have påtaget sig risikoen for, at bestillingen ikke svarede til den af ham hævdede forståelse. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/011329.09.2016Størrelse på balkon.
Ved ankomsten til hotellet blev klageren indkvarteret i et værelse med en balkon, hvor det ikke var muligt for klageren og dennes medrejsende at have et bord og to stole stående. Ankenævnet fandt, at man som rejsende, der har købt indkvartering med balkon – når udbudsmaterialet i øvrigt ikke indeholder andre oplysninger om balkonens størrelse m.v. på det pågældende hotel - med rette kan forvente, at balkonen har en sådan størrelse, at det vil være muligt for de rejsende at kunne sidde på en stol derude. Rejsen var derfor behæftet med en mangel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/009331.08.2016Manglende adgang til sandstrand.
Hotellet havde anlagt kystsikring med store sten samt promenade med en trappe direkte ned i vandet i stedet for sandstrand. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Manglen blev kompensationsmæssigt bedømt fra klagerens reklamation og frem til det tidpunkt, hvor klageren afslog bureauets tilbud om flytning til andet hotel. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/004331.08.2016 Renovering ikke færdiggjort før ankomst.
Hotellet var ikke færdigrenoveret ved klagerens ankomst til hotellet. Der var ikke installeret opvarmning af hotellets swimmingpool, restauranten og baren var ikke åbne, og vandforsyningen var utilfredsstillende. Rejsen var derfor behæftet med mangler. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/027619.05.2016Højsæson ctr. lavsæson.
Klageren købte en rejse med ophold i efterårsferien. Af udbudsmaterialet fremgik, at feriebyen bød på et stort udvalg af akti­vi­teter, restauranter, barer og butikker, og at byen var kendt for at have et livligt aften- og natte­liv. Da feriebyen under klagerens ophold var lukket ned for sæsonen, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/023322.01.2016Manglende minikøkken.
Ankenævnet lægger til grund, at den lejlighed kla­geren blev indkvarteret i ved ankomst og den lejlighed klageren pga. vand­­skade efterfølgende flyttede til ikke havde et minikøkken, som lovet i udbudsmateria­let. Uanset at klageren kunne låne køkkenudstyr i hotellets reception, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/012323.11.2015Opkrævning af gæstegebyr.
Klagerens familie, som ikke var indkvarteret på hotellet, blev af hotellet opkrævet et gæstegebyr for at opholde sig på hotellets område. Ankenævnet fandt, at klageren ikke med rette kunne forvente, at familiemedlemmer, som ikke var indkvarteret på hotellet, uden betaling kunne opholde sig på hotellets område og benytte dets faciliteter. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/004501.07.2015Usædvanlig stor forekomst af søgræs på hotellets strand.
Klageren havde købt en rejse til et hotel med privat strand med gode muligheder for at snorkle og bade. Under klagerens ophold forekom usædvanligt store mængder søgræs på stranden, som forhind­rede klageren i at bade og snorkle. Uanset at der var tale om et naturfænomen, fandt Ankenævnet, at bureauet burde have oplyst klageren herom. Da bureauet ikke informerede klageren, havde bureauet tilsidesat sine pligter efter pakkerejselovens § 15, stk. 1 og 2. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2014/012119.11.2014Klage over udsigt fra balkon på krydstogtskib. Ankenævnet fandt, at udsynet fra klagerens balkonkahyt pga. placeringen af en metalkonstruktion til brug for udvendig vedligeholdelse af krydstogtskibet var utilfredsstillende. Klageren var derfor berettiget til et nedslag. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/030410.10.2014Klage over morgenmad ikke var inkluderet i rejsen. Da det hverken af klagerens tilbud eller faktura fremgik, at morgenmad var inkluderet i rejsens pris, og da klageren ikke havde godtgjort, at bureauet havde givet ham anled­ning til at tro, at morgenmad var inkluderet i rejsens pris, kunne Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/028006.06.2014Klage over manglende tekøkken. Bureauet benægtede at klageren havde reklameret korrekt. Bureauet havde imidlertid i dets ”Bookingsvilkår” ikke oplyst om konsekvensen af manglende reklamation, og kunne derfor ikke påberåbe sig klagerens manglende reklamation. Rejsen var derfor behæftet med en mangel. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/025906.06.2014Klage over manglende sandstrand. Det var ubestridt, at klageren ved bestilling af rejsen blev lovet sandstrand. Af udbudsmaterialet fremgik, at stranden, der omfattede både sand- og rullestensstrand, var beliggende 400-600 meter fra hotellet. Da sandstranden befandt sig længere væk og var mindre end, hvad klageren med rette havde kunnet forvente, og da klageren som følge af den manglende sandstrand ikke havde haft mulighed for at benytte hotellets all inclusive i fuldt omfang samt genen ved at pakke sine ting og køre til et andet sted på Rhodos ø for at få adgang til en sandstrand, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/0234 19.05.2014Af bureauets udbudsmateriale fremgik, at hotellet var fuldstændig røgfrit med undtagelse af et antal rygeområder. Da der i et ikke uvæsentligt omfang blev røget udenfor rygeområderne, var rejsen behæftet med en mangel. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/008011.12.2013Klageren havde ikke, som beskrevet i udbudsmaterialet, WiFi på værelserne. Rejsen var derfor på dette punkt været behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2013/004118.12.2013Klageren havde ikke som oplyst i udbudsmaterialet mulighed for at tilkøbe adgang til WiFi i lejligheden, og forholdet blev ikke afhjulpet tilfredsstillende af bureauet. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Læs hele kendelsen her.
2011/019624.10.2012Klage over antallet af senge og sengenes størrelse. Ankenævnet fandt, at klageren ud fra oplysningerne i fakturaen om indkvartering på et 3 personers værelse med rette havde kunnet forvente, at der var sengepladser til 3 voksne personer. Ankenævnet lagde til grund, at der på hotellerne havde været 2 senge af størrelsen enten queensize eller Kingsize. På denne baggrund og under hensyn til den kontakt, der havde været mellem klageren og bureauet inden afrejsen, hvor klageren havde gjort bureauet opmærksom på, at de var tre store personer, fandt Ankenævnet, at bureauets rådgivning havde været mangelfuld vedrørende overnatningsforholdene. Klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris samt dækning af ekstra udgifter til ekstra opredning. Klager medhold. Læs hele kendelsen her.
2011/014609.10.2012Klage over manglende sne på rejsemålet. Da klageren havde købt en rejse uden en egentlig snegaranti, kunne Ankenævnet, uanset, at skiforholdene på rejsemålet ikke havde været fuldt ud tilfredsstillende på grund manglende sne, ikke imødekomme klagerens krav. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
108/200717.03.2008Efter udbudsmaterialet var hotellet bygget sidste år, og alle værelser var med balkon. Klageren blev indkvarteret i to dobbeltværelser uden balkoner og i en bygning bag ved hotellets nye bygning. Ankenævnet fandt, at rejsen havde været behæftet med sådanne mangler, at klageren var berettiget til et nedslag i rejsens pris. Læs hele kendelsen her.
178/200619.01.2006Klageren var blevet indkvarteret på et hotel uden at være oplyst om, at hotellet var røgfrit. Ankenævnet fandt ikke, at den omstændighed, at der ikke måtte ryges på hotellet, i sig selv kunne anses for en mangel ved rejsen. Klager ikke medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage