Refusion af skatter og afgifter

Sags nrDato for kendelseResumé
2010/001129.08.2010Det følger af pakkerejselovens § 29, stk. 1, at kunden selv skal sørge for de til rejsen nødvendige pas, visa og vaccinationer.
Af bureauets ”Værd at vide”, der var en del af aftalegrundlaget, fremgik det under punktet ”Pas og visum”, at ”der er visumtvang i visse lande for ikke-danske statsborgere”, og at den rejsende selv skulle kontakte den pågældende ambassade vedrørende landets visumkrav.
Da klageren, der var ikke-dansk statsborger, ikke inden afrejse havde sørget for at have sit visum i orden, fandt Ankenævnet, at det alene var klagerens risiko, at hun blev afvist i Kastrup Lufthavn pga. manglende visum til Dubai. Klageren var dog berettiget til at få refunderet skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kunne opnå refusion heraf. Bureauet var ved tilbagebetalingen heraf berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage