Klagerens pligt til at gennemlæse rejsepapirer

Sags nrDato for kendelseResumé
18-21611.09.2018Forkert indtastet dato ved indløsning af værdibevis.
Ved indløsning af værdibeviserne fik klageren indtastet en forkert afrejse dato. Bureauet, der ikke havde en afrejse på den forkerte indtastede afrejsedato, gjorde ikke klageren opmærksom på fejlen, men ændrede – uden at orientere klageren – datoen til afrejsedato en dag før den indtastede dato. Bureauet måtte derfor bære en del af risikoen for, at klageren mistede sin rejse. Klageren, havde ved at undlade at kontrollere bestillingsbekræftelsen og rejsedokumenterne, ligeledes pådraget sig en risiko for den opståede situation. Hver part måtte derfor bære halvdelen af risikoen og dermed halvdelen af klagerens udgift til nye flybilletter. Klageren medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/015613.12.2016Bestilling af to toværelses-lejligheder i stedet for en lejlighed med to soveværelser.
Rejsende har ved modtagelse af deres bestillingsbekræftelse pligt til at kontrollere, at bestillingsbekræftelsens udvisende er overensstemmende med det bestilte. Hvis klageren ved modtagelsen af bestillingsbekræftelsen havde gennemlæst denne nærmere vedrørende beskrivelsen af værelsestypen, ville han efter Ankenævnets opfattelse have bemærket, at teksten ikke umiddelbart stemte overens med hans forståelse om, at han havde bestilt en treværelses lejlighed med to soveværelser. Efter det på bureauets hjemmeside vedrørende beskrivelsen af ”Hotel og værelsestyper” sammenholdt med det på bestillingsbekræftelsen anførte, burde klageren i stedet have bemærket, at der var tale om indkvartering i to toværelseslejligheder med hver et soveværelse eller i det mindste søgt forholdet afklaret ved henvendelse til bureauet umiddelbart efter modtagelsen af bestillingsbekræftelsen. Klageren fandtes på denne baggrund at have påtaget sig risikoen for, at bestillingen ikke svarede til den af ham hævdede forståelse. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/010429.09.2016Manglende All Inclusive.
Rejsende har ved modtagelse af billetten pligt til at kontrollere, at billettens udvisende er overensstemmende med det bestilte. Hvis klageren ved modtagelsen af billetten, havde gennemlæst denne nærmere vedrørende beskrivelsen af opholdet på hotellet, ville han efter Ankenævnets opfattelse have bemærket, at teksten ikke umiddelbart stemte overens med hans forståelse om, at han havde bestilt et ophold med All Inclusive Light. Efter det i hotelbeskrivelsen oplyste sammenholdt med det på billetten anførte, burde klageren i stedet have bemærket, at der ikke var inkluderet forplejning i opholdet på hotellet eller i det mindste søgt forholdet afklaret ved henvendelse til bureauet umiddelbart efter modtagelsen af billetten. Klageren fandtes på denne baggrund at have påtaget sig risikoen for, at bestillingen ikke svarede til den af ham hævdede forståelse. Klageren ej medhold. Læs hele kendelsen her.
2016/011431.08.2016Bestilling af specifikke pladser i flyet.
Klageren havde hos bureauet bestilt specifikke pladser i flyet på hjemrejsen. På rejseplanen, som klageren modtog på bestillings­tids­­punktet, var for hjemrejsen anført andre pladser end de bestilte specifikke pladser. Hvis klageren ved modtagelsen af rejseplanen havde gennemlæst denne nærmere vedrørende plads­reservationerne, ville han efter Ankenævnets opfattelse have bemærket, at der var tale om nogle andre pladser eller i det mindste søgt forholdet afklaret ved henvendelse til bureauet umiddelbart efter modtagelsen af rejseplanen og bekræftelsen. Uanset at klageren herved havde påtaget sig risikoen for, at bestillingen ikke svarede til den af ham hævdede forståelse, fandt Ankenævnet, at klageren og hans medrejsende med rette havde kunnet forvente at sidde ved siden af hinanden på hjem­rejsen som anført i rejseplanen. På denne baggrund, og da bureauet på bestillingstidspunktet ikke havde gjort klageren opmærksom på, at siddepladserne, som fremgik af rejsedokumenterne, kun var et ønske, og ik­ke garanterede pladser, fandt Ankenævnet, at rejsen havde været behæftet med en mangel. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
2015/022519.05.2016Booking af 1 og ikke 2 lejligheder som forventet.
Når rejsende modtager en bestillingsbekræftelse og billet, har de pligt til at kontrollere, at dokumenterne er i overens­stemmelse med det bestilte. Efter Ankenævnets opfattelse burde klageren ved gennemlæsning af rejsedokumenterne have bemærket, at der var tale om indkvar­te­ring i en toværelses lejlighed til to personer med to opredninger eller i det mindste have søgt forholdet afklaret ved henven­delse til bureauet umiddelbart efter modtagelsen af billetten. Ankenævnet fandt derfor, at klageren havde påtaget sig risikoen for, at bestillingen ikke svarede til den af ham hævdede forståelse, og kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav. Klageren ej medhold. Læs hele kendelse her.
2015/002716.06.2015Indkvartering på andet hotel end forventet i en anden by.
Klageren modtog i forbindelse med bestilling af rejsen et reservationsbevis med indkvartering på et navngivent indkvarteringssted. Pga. ændringer i antallet af rejsedeltagere modtog klageren et nyt reservationsbevis, hvor indkvarteringen var angivet som ”ophold i 3 pers. studio ferielejlighed”. Ankenævnet fandt, efter det på bureauets hjemmeside oplyste sammenholdt med det på reservationsbeviset anførte, at klageren ved gennemlæsning af reservationsbeviset burde have bemærket, at den på reservationsbeviset angivne indkvartering var en anden og billigere indkvartering i en uspecifi­ceret ferielejlighed og ikke den af klageren ønskede. Klageren havde dog med rette kunnet forvente at blive indkvarteret i St. Anton by i bureauets uspecificerede ferielejligheder, og ikke udenfor byen i St. Jakob. På denne baggrund fandt Ankenævnet, at rejsen havde været behæftet med en mangel, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris. Klageren delvist medhold. Læs hele kendelsen her.
64/200411.10.2004Klageren mente at have bestilt indkvartering på Sunwing Nuevas Palmeras, og forventede derfor at blive indkvarteret der, men af rejsebeviset fremgik, at der var bestilt indkvartering på Sunwing Las Palmeras. Ankenævnet fandt, at klageren ved gennemlæsning af rejsebeviset burde have bemærket, at det på rejsebeviset anførte ikke var overensstemmende med det af klageren ønskede. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.
109/200229.08.2002Klageren mente at have købt en 2 ugers rejse, men blev på afrejsedagen opmærksom på, at det af rejsebeviset fremgik, at rejsens varighed alene var 1 uge. Ankenævnet fandt, at det var klagerens egen risiko ikke umiddelbart ved modtagelsen af rejsebeviset at have kontrolleret dette. Klager ej medhold. Læs hele kendelsen her.

Gå tilbage