Smiley listen

Pakkerejse-Ankenævnet offentliggør på denne side en liste over de rejsearrangører, der ikke efterlever Pakkerejse-Ankenævnets kendelser.

Listen indeholder kendelser afsagt efter den 1. januar 2019.


 

 

1: Moana Sailing v/Mikael Nordquist Rafn: Sag nr. 22-862

2: BravoNext SA (lastminute.com): Sag nr. 23-457

3: GG Tours ApS: Sag nr. 23-417

4: Den Jyske vinskole v/Klaus-Elard Kurt Heinz Prüfer: Sag nr. 23-550