Sagsomkostninger

Såfremt klageren får medhold i klagen, eller såfremt sagen forliges til klagerens fordel ved sekretariatets bistand, skal det indklagede rejsebureau betale et beløb til Pakkerejse-Ankenævnet for behandlingen af sagen.

Beløbets størrelse afhænger af, om det indklagede rejsebureau er registreret i Rejsegarantifonden eller ej.

Sagsomkostningsbeløbene er fastsat i bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2014, og Ankenævnet har med hjemmel i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige §§ 10 og 11, udpantningsret herfor.

Bureauer registreret i Rejsegarantifonden Ikke-registrerede bureauer
Kendelse 1.500 kr. + moms 13.500 kr. + moms
Forlig til klagerens fordel, § 27, stk. 1, nr. 2 1.200 kr. + moms 10.800 kr. + moms