Nyheder / pressemeddelelser

Behandling af klagesager om afbrudte rejser bliver sat i bero

Pakkerejse-Ankenævnet er blevet gjort opmærksom på, at Ankenævnets afgørelse i sag 20-1607 afsagt den 29. september 2020 er blevet indbragt for Retten i Århus.

Sagen vedrører tilbagebetaling af en del af rejsens pris, da rejsen blev afbrudt pga. Udenrigsministeriets opfordring den 13. marts 2020 til rejsende i udlandet om at rejse hjem.

Behandlingen af klagesager, der vedrører samme problemstilling, vil derfor blive udsat til der foreligger endelig dom i retssagen, jf. Forbruger­klagelovens § 18, stk. 4, og Ankenævnets vedtægter § 17, stk. 3.

På nuværende tidspunkt ved Ankenævnet ikke, hvornår en afgørelse i udsatte klagesager kan forventes.  Ankenævnet forventer imidlertid, at sagsbehandlingen tidligst kan fortsætte om 6-12 måneder.

Alle rejsekunder og rejsearrangører, der har en verserende klagesag, hvor sagsbehandlingen skal sættes i bero, vil blive orienteret af Ankenævnet, når sagens forberedelse er afsluttet.