Nyheder / pressemeddelelser

OPDATERET med kontaktoplysninger på kurator - ATL Leisure AB under konkurs (tidligere Atlantis Resor AB (Atlantis Rejser)

 

Pakkerejse-Ankenævnet er blevet bekendt med, at ATL Leisure AB (tidligere Atlantis Resor AB (Atlantis Rejser), er taget under konkursbehandling.

Som følge heraf modtager Ankenævnets sekretariat i øjeblikket rigtig mange henvendelser på henholdsvis telefon og mail fra forbrugere, der ønsker rådgivning om, hvordan de skal forholde sig.

Vi har derfor her samlet information om, hvordan du kan forholde dig.

Alle forbrugere, der allerede har en klagesag hos Ankenævnet, vil vi bestræbe os på at informere i begyndelsen af næste uge.

 

Du har følgende muligheder for at søge om dækning af dit eventuelle krav:

Kammarkollegiet

Da ATL Leisure AB (tidligere Atlantis Resor AB (Atlantis Rejser)) er en svensk rejsearrangøren kan dit krav være omfattet af rejsearrangørens rejsegaranti, der er stillet hos Kammarkollegiet i Sverige.

Du kan anmelde dit krav til Kammarkollegiet på www.kammarkollegiet.se//vara-tjanster/resegaranti/ansok-om-ersattning-ur-resegarantin.

Ankenævnet er bekendt med, at Kammarkollegiet oplyser, at rejser aflyst pga. Covid-19 ikke er dækket af rejsegarantien. Vi ved imidlertid ikke, om dit krav kan være omfattet af den stillede rejsegaranti, og opfordrer dig derfor til for god ordens skyld at anmelde dit krav til Kammarkollegiet.

Bemærk, at du skal ansøge om erstatning hos Kammarkollegiet hurtigst muligt og senest 3 måneder efter du bliver bekendt med, at din rejse ikke kan gennemføres.

Rejseforsikring

Har du tegnet en rejseforsikring, kan det være, at denne omfatter dækning af krav i tilfælde af, en rejsearrangør går konkurs.

Du skal kontakte dit forsikringsselskab for nærmere oplysninger herom.

Indsigelse i bank

Hvis du har betalt rejsen med et internationalt betalingskort (fx Mastercard eller VISA), kan du også gøre indsigelse til din bank, hvis du ikke allerede har gjort det. Så kan du forhåbentlig søge beløbet refunderet via kortet.

Anmelde krav til kurator i rejsearrangørens konkursbo.

Er der ikke tvist om dit krav, fx fordi rejsearrangøren anerkender, at du har krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb for en rejse, som rejsearrangøren har aflyst pga. Corona pandemien, behøver du ikke en kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet for at kunne anmelde dit krav i konkursboet.

Du skal anmelde dit krav til den kurator, der behandler konkursboet. Du skal derfor anmelde dit krav til:

MAQS Advokatbyrå KB
Kurator (konkursförvaltare) Viktor Gustafsson
Box 226, 201 22 Malmø
Mailadresse: malmomaqs.com eller viktor.gustafssonmaqs.com

Bemærk, at der ved en konkurs sker en fordeling af de midler, der eventuelt måtte være i konkursboet. Fordelingen sker i en særlig rækkefølge, der bestemmes af de svenske lovregler om konkurs.

Dit eventuelle krav må dog forventes at være blandt de krav, der dækkes til sidst. Det kan normalt ikke forventes, at der i et konkursbo er midler til dækning af de krav, der dækkes til sidst, i større omfang.

Afgørelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Ankenævnet kan behandle en klage mod rejsearrangøren, også selv om denne er gået konkurs. Du behøver imidlertid ikke at indgive en klage til Ankenævnet, hvis der ikke er en tvist om kravet.

Ønsker du alligevel at indgive en klagesag til Ankenævnet, skal du være opmærksom på, at der - selvom du måtte få medhold i klagen - formentlig ikke vil være dækning af dit krav, da dit krav er blandt de krav, der dækkes til sidst.

Bemærk endvidere, at Ankenævnet ikke tilbagebetaler det indbetalte klagegebyr på 275 kr., hvis du ikke får medhold i mere end 50% af det krav, du fremsætter.