Nyheder / pressemeddelelser

Nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 4 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

19-1566:

Da klageren blev indkvarteret i en lejlighed med mange myrer, måtte flytte til andre lejligheder, hvor der også varer myrer, og ikke kunne opholde sig i lejlighederne, efter der var blevet sprøjtet, finder Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med mangler.

19-2479:

Selvom klageren ikke havde reklameret på rejsemålet over mangler, var klageren ikke afskåret fra at opnå et nedslag i rejsens pris, da rejsearrangøren ikke havde godtgjort, at de kunne have afhjulpet de påberåbte mangler.

19-2480:

Klageren var generet af høj musik og fyrværkeri, og da rejsearrangøren ikke havde oplyst om eventuelle støjgener på et varigt medium, og ikke havde godtgjort, at støjgenerne kunne afhjælpes, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler.

19-2569:

Klageren var generet af støj fra hotelrestaurantens kompressor, og da rejsearrangøren ikke havde oplyst om eventuelle støjgener på et varigt medium, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler.

 

Du finder samtlige udvalgte kendelser her.