Nyheder / pressemeddelelser

Nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 8 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

19-1702

Ved mangler på rejsen blev klageren tilbudt flytning til andet hotel i den anden ende af byen. Klageren afslog afhjælpningen med den begrundelse, at klageren skulle være sammen med sin familie. Da klageren ikke havde oplyst dette på bestillingstidspunktet, kunne klageren ikke påberåbe sig manglerne.

19-1494:

Betaling af drikkepenge var ikke frivilligt og rejsearrangøren havde ikke givet oplysning om rejsens samlede pris inklusive skatter, afgifter og alle yderligere gebyrer og omkostninger ved bekræftelse af aftalen på et varigt medium. Klager var derfor berettiget til erstatning af udgiften til drikkepenge.

19-334:

Uberettiget bortvisning af to rejsedeltagere pga. skader på indkvarteringens inventar. Klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris og erstatning af udgifter til indkvartering og forplejning. Rejsedeltagerne erkendte skaderne, og var - da rejsearrangøren ikke fremlagde dokumentation for udgifter til udbedring af skaderne - berettiget til at få tilbagebetalt depositum fratrukket et skønsmæssigt beløb til udbedringen.

19-2263:

Manglende anløb i Stavanger efter forsinket afsejling fra Bergen pga. tekniske problemer. Rejsen var derfor behæftet med en mangel, og der blev ved fastsættelsen af nedslagets størrelse lagt vægt på, at anløbet i Stavanger og udflugten til Prædikestolen var et af rejsens højdepunkter.

19-90:

Rejsearrangøren havde tilsidesat deres omsorgspligt, da de ikke, på tidspunktet hvor klageren henvendte sig om sit mistede pas, oplyste klageren om, at hun skulle kontakte den lokale politistation eller det danske udenrigsministerium. Klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris og erstatning af udgifter til den udskudte hjemrejse.

19-1179:

Klageren havde ikke hæveadgang ved rejsearrangørens ændring af to udflugter før afrejse. Ved klagerens afbestilling 6 dage før afrejse var rejsearrangøren alene berettiget til at opkræve at mindre afbestillingsgebyr, da rejsearrangørens vilkår for afbestilling af rejsen ikke var oplyst på varigt medium, og derfor ikke var en del af aftalegrundlaget, og rejsearrangøren tidligere i forløbet var vidende om den aflyste togtur.

19-1645:

Klageren var berettiget til erstatning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med manglende fremmøde ved en forsinket hjemkomst på 17 timer og 40 minutter, da klagerens arbejdsgiver havde attesteret rigtigheden af den fremsendte beregning over det økonomiske tab.

19-1362:

Rejsearrangøren kunne ikke påberåbe sig for sen eller manglende reklamation, da formidleren ved bekræftelse af aftalen ikke skriftligt på et varigt medium havde oplyst klageren om dennes reklamationspligt. Klageren var derfor berettiget til et nedslag i rejsens pris og erstatning af udgift til andet hotel.

 

Du finder samtlige udvalgte kendelser her.