Nyheder / pressemeddelelser

Information om behandling af rejsesager i anledningen af Corona-krisen (Covid 19)

Pakkerejse-Ankenævnets sekretariat modtager i øjeblikket rigtig mange henvendelser fra både rejsekunder og rejsearrangører vedrørende afbestilling af allerede bestilte rejser med afrejse frem til den 13. april 2020 og efter.

Sekretariatet følger – som mange andre virksomheder - regeringens henstilling om at arbejde hjemme for at begrænse smitte pga. Coronavirus. Vi forsøger at besvare alle henvendelser, men pga. kapacitetsproblemer vil I opleve ventetid.

I forhold til den udsendte rejsevejledning af 13. marts 2020, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser (orange) til hele verden frem til og med mandag den 13. april 2020, kan vi oplyse følgende:

Rejsekunder er berettiget til i medfør af lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 15, stk. 2, at afbestille rejser uanset rejsedestination. Afbestillingsretten gælder, uanset om rejsen måtte anses for at være nødvendig (rød) eller ikke nødvendig (orange) at foretage for rejsekunden, indtil videre for afrejser frem til og med mandag den 13. april 2020.

Afbestillingsretten indebærer, at rejsearrangøren i medfør af lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 15, stk. 3, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen, skal tilbagebetale kontant samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Vi er bekendt med, at Danmarks Rejsebureau Forening i pressemeddelelse af 15. marts 2020 pga. manglende afklaring på, hvordan regeringen vil hjælpe rejsebranchen, opfordrer alle rejsearrangører til at indstille enhver form for refundering til alle rejsende, der lige nu afbestiller deres rejse, indtil der foreligger en afklaring på forhandlingerne med regeringen.

Hele verden, Danmark - og den danske rejsebranche – befinder sig pga. corona-krisen og diverse tiltag for at begrænse smitterisikoen i en situation af hidtil uset omfang i Danmark.

Selv om rejsekunderne ifølge loven har krav på kontant tilbagebetaling af samtlige betalte beløb i henhold til aftalen, vil vi for at imødegå, at der indgives et stort antal sager vedrørende denne problemstilling til Pakkerejse-Ankenævnet, appellere til at begge parter – rejsekunder og rejsearrangører – afventer en afklaring på den generelle situation på området.

Samtidig opfordrer vi rejsearrangørerne til skriftligt over for deres rejsekunder at erkende og acceptere rejsekundens krav på tilbagebetaling senest 14 dage efter afbestilling.

Tidsfristen for indgivelse af klage til Pakkerejse-Ankenævnet er som minimum 6 måneder efter den seneste kontakt med rejsearrangøren.

Der er i § 15, stk. 2, i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer ikke angivet en tidsfrist for, hvornår en rejsekunde har afbestillingsret.

For rejser med afrejse efter mandag den 13. april 2020, kan vi derfor på nuværende tidspunkt ikke oplyse om, hvor længe før pakkerejsens begyndelse en rejsekunde er berettiget til at afbestille den bestilte pakkerejse.

Hvis rejsekunder allerede nu ønsker at afbestille rejser med afrejse efter mandag den 13. april 2020, vil det som udgangspunkt være rejsearrangørens almindelige afbestillingsregler, der er gældende, forudsat at rejsekunden ved bekræftelsen af aftalen, har fået disse udleveret på et varigt medium.

I pressemeddelelsen af 13. marts 2020 opfordrer Udenrigsministeriet endvidere rejsende, der befinder sig i udlandet, om at rejse hjem med det samme.

I de opdaterede rejsevejledninger angiver Udenrigsministeriet bl.a.:

”… Hvis du er rejsende i udlandet og ønsker at komme til Danmark, opfordrer Udenrigsministeriet dig til at tage hjem så snart det er muligt, men i god ro og orden og i tæt dialog med dit rejsebureau, flyselskab eller forsikringsselskab. …”

På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, om Udenrigsministeriets opfordring til rejsende, der befinder sig i udlandet, om at rejse hjem med det samme, kan anses for et krav om evakuering eller blot en anbefaling om at komme hjem hurtigst muligt. Derfor kan vi desværre heller ikke oplyse, om det er rejsekunden eller rejsearrangøren, der skal afholde udgifterne til hjemrejsen før tid, og om rejsekunderne har krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris ved en for tidligt gennemførte hjemrejse.

Som følge af ændringer i lovgivningen pr. 1. juli 2018 er det endvidere ikke muligt at oplyse, om rejsearrangøren er forpligtet til at afholde alle udgifter til indkvartering og forplejning for rejsekunden, der pga. uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ikke kan transporteres hjem til den oprindeligt aftalte hjemrejsedato.

Afklaring af disse spørgsmål må derfor afvente Ankenævnets afgørelse i de konkrete sager.

Rejsekunden er som følge af den opståede situation ikke berettiget til at kræve erstatning for eventuelt lidte tab, således heller ikke ved for sen hjemkomst, da der er tale om uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

 Holte, den 17. marts 2020