Nyheder / pressemeddelelser

Nye udvalgte kendelser offentliggjort

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 4 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

19-331

Klageren havde købt et unikt yoga refugium i en æstetisk villa i en bjergby. De fysiske rammer, som klageren med rette havde kunnet forvente. var ikke tilstede. Da manglerne samlet havde påvirket pakkerejsen i væsentlig grad, var klageren som følge af rejsearrangørens manglende fyldestgørende afhjælpning berettiget til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt fratrukket et beløb til rejsearrangøren, da rejsen ikke fandtes at have været uden værdi for klageren.

19-588

På klagerens hjemrejsen blev flytypen ændret, hvilket medførte en mellemlanding, og at klageren ikke fik den bestilte benplads. Selv om ændringen skyldtes uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, var klageren berettiget til et nedslag i rejsens pris.

19-1188

Klageren mistede sin vidererejse og kom derfor ca. et døgn senere hjem. Klageren gjorde lufthavnspersonalet opmærksom på, at de skulle nå en videreforbindelse, men blev oplyst om at der var tid til at nå videreforbindelsen. Da den mistede videreforbindelse, uanset den indlagte transfertid, herefter ikke kunne bebrejdes klageren, var klageren berettiget til erstatning af udgifterne som følge af forsinkelsen.

19-250

Klageren mistede sin vidererejse på udrejsen og ankom derfor først til rejsemålet godt 9 timer senere end oprindeligt planlagt. Rejsearrangøren havde ikke godtgjort, at klageren havde modtaget generelle oplysninger om rejsens generelle egnethed for bevægelseshæmmede på et varigt medium, og klageren havde bl.a. undladt at bede lufthavnspersonalet om hjælp. Hver part måtte derfor bære halvdelen af risikoen og dermed halvdelen af klagerens udgift til ændring af flybillet.

 

Du finder samtlige udvalgte kendelser her.