Nyheder / pressemeddelelser

Offentliggørelse af nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 8 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

2017/0179: Klageren var berettiget til at hæve købet, da hovedformålet med rejsen var, at se den aflyste koncert.

2017/0258: Bureauet var ansvarlige ved klagerens tilskadekomst under opholdet, da ryglænet fra en stol faldt ned over klagerens ene fod.

2017/0267: Klageren var berettiget til erstatning af udgifter til indkvartering og nye flybilletter, da klageren mistede sin hjemrejse, som følge af at bureauet ikke havde oplyst klageren om visumreglerne ved transit.

2017/0270: Klageren var bekendt med, at der kunne være særlige omstændigheder forbundet med aktiviteten "svøm med delfiner" ved graviditet, men oplyste ikke bureauet om graviditeten.

2017/0320: Bureauet burde have sikret sig, at renoveringen af hotellet var færdiggjort før klagerens ankomst. Bureauet har derfor tilsidesat sin underretningspligt.

17-270: Klageren var ikke berettiget til yderligere kompensation, da han havde fået udbetalt kompensation efter forordning 261/04 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning og lange forsinkelser.

17-299: Bureauet tilsidesatte sin underretningspligt, da der forelå en situation på klagerens rejsemål, der var omfattet af den dagældende pakkerejselovs § 9, stk. 3.

18-47: Bureauet burde have vidst, at julemarkederne i Lübeck var lukket og oplyst klageren herom før afrejsen. Bureauet havde derfor tilsidesat sin underretningspligt.

Du kan finde samtlige af Ankenævnets udvalgte kendelse her.