Nyheder / pressemeddelelser

Offentliggørelse af nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 3 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

2017/0224: Klageren havde reklameret korrekt over byggestøj på hotellet, da klageren havde efterlevet bureauets reklamationsbestemmelse i betingelserne, som var anderledes end reklamationsbestemmelsen i klagerens billet.

2017/0284: Bureauet kunne ikke påberåbe sig for sen eller manglende reklamation på en uspecificeret indkvartering, da de i betingelserne og velkomstbrevet havde anført at der ikke modtages reklamationer på hotelstandarden. Ankenævnet bemærker, at der også ved køb af uspecificeret indkvartering kan stilles visse minimumskrav.

17-319: Bureauet havde tilsidesat sin underretningspligter, da de ikke tilstrækkeligt tydeligt havde oplyst klageren om, at adgangen til at få samtlige indbetalte beløb tilbage, hvis klageren valgte at afbryde rejsen.

Du kan finde samtlige af Ankenævnets udvalgte kendelse her.