Nyheder / pressemeddelelser

Offentliggørelse af nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 10 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

17-289: Indkvarteringen var behæftet med en mangel, da lejligheden var beliggende i nedsænket niveau og terrassen bestod af et gennemgangsareal.

2017/0226: Ændring af hotel 9 dage før afrejse som var af højere standard, men behæftet med mangler bl.a. pga. manglende balkon og defekt aircondition. Bureauets manglende underretning om retten til at hæve aftalen.

2017/0282: Klageren var lovet specialkost. Ankenævnet fandt at hotellets håndtering af specialkosten var utilfredsstillende.

2017/0212: Udrejsen blev forsinket i tre døgn, men da hjemrejsen efter aftale mellem parterne også blev udskudt ca. tre døgn, var rejsen på dette punkt ikke behæftet med en mangel. Klageren var dog uden bagage under hele forsinkelsen, hvorfor rejsen på dette punkt var behæftet med en mangel.

2017/0190: Manglende oplysning på bestillingstidspunktet om afholdelse af Ramadan på rejsemålet under klagerens ophold var en mangel.

2017/0301: Da udflugten dag 2, som var rejsens hovedformål på en rejse af tre dages varighed, blev aflyst, var klageren berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt.

17-313: Indkvarteringen var behæftet med en mangel, da klageren blev indkvarteret i en lejlighed beliggende under terræn og med højtsiddende vinduer ud til et opholdsområde.

2017/0221: Da bureauet ikke tilstrækkeligt tydeligt inden afrejse havde oplyst klageren om ændring af billejen, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med en mangel.

2017/0274: Klageren havde med rette kunnet forvente at blive indkvarteret i en bygning med færre værelser, da han havde købt indkvartering i to styk dobbeltværelser i bungalow, men han havde ikke kunnet forvente at blive indkvarteret i værelser ved siden af hinanden.

2017/0243: Ankenævnet fandt at klageren - efter at have været indkvarteret på tre forskellige værelser - var berettiget til at afslå bureauets tilbud om afhjælpning og i stedet flytte til et andet hotel i samme kategori efter eget valg.

Du kan finde samtlige af Ankenævnets udvalgte kendelse her.