Nyheder / pressemeddelelser

Offentliggørelse af nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 7 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

2017/0163: Klageren fik tilkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af erklæring fra arbejdsgiverne om, at de rejsende havde lidt et tab som følge af manglende lønudbetaling.

2017/0207: Bureauet meddelte to dage før afrejse, at klageren ville blive indkvarteret på et andet hotel. Da der var tale om afhjælpning, skulle klageren kompenseres for manglerne på det nye hotel.

2017/0211: Da klageren og dennes medrejsende blev forsinket på udrejsen samt delt på tre forskellige fly med forskellige ankomsttider, fandt Ankenævnet, at rejsen havde været behæftet med mangler.

2017/0214: Klageren havde ikke hæveadgang, da bureauet forud for rejsen ikke havde oplyst klageren om, at en del af rejsen var berørt af Udenrigsministeriets rejsevejledning.

2017/0228: Bureauet burde have vidst, at der var byggestøj på hotellet, hvilket medførte udbetaling af skærpet kompensation til klageren.

2017/0153: Klageren var ikke berettiget til at hæve aftalen på baggrund af hotellets mangler.

2017/0118: Rejsen var behæftet med mangler, da lejligheden ikke stemte overens med den udleverede plantegning.

Du kan finde samtlige af Ankenævnets udvalgte kendelse her.