Nyheder / pressemeddelelser

Offentliggørelse af nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 10 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

2016/0248: Ankenævnet fandt, at klagerens udrejse igennem Tyrkiet var omfattet af pakkerejselovens § 9, stk. 3, da Udenrigsministeriet havde frarådet rejser dertil. Da bureauet mod klagerens benægtelse ikke havde godtgjort, at have underrettet klageren om retten til at afbestille rejsen, havde bureauet tilsidesat sin underretningspligt efter pakkerejseloven. Rejsen var derfor behæftet med en væsentlig mangel.

2016/0253: Ankenævnet fandt, at klagerens udrejse igennem Tyrkiet var omfattet af pakkerejselovens § 9, stk. 3, da Udenrigsministeriet havde frarådet rejser dertil. Da klageren ikke havde bestridt, at bureauet havde underrettet klageren om retten til at afbestille rejsen, havde bureauet ikke tilsidesat sin underretningspligt efter pakkerejseloven. 

2016/0255: Rejsen var behæftet med mangler som følge af støj fra animationsteam, som ikke fremgik af udbudsmaterialet, og da klageren med rette havde kunnet forvente at hotellet var beliggende i byen Kalamata, og ikke 30 km derfra.

2016/0287: Rejsen var behæftet med en mangel, da klageren kun kunne benytte lejlighedens spisebord og stole samt køleskab ved at flytte rundt på møblementet.

2016/0331: Oplysning om renovering af hotellet fremgik ikke tilstrækkeligt tydeligt af bureauets hjemmeside på bestillingstidspunktet. Formålet med rejsen var derfor væsentligt forfejlet, og klageren var berettiget til at hæve købet, og få rejsens fulde pris tilbagebetalt.

2016/0339: Uanset at det på rejsemålet var muligt at nøjes med et værelse på nogle af hotellerne, fandt Ankenævnet, da klageren havde accepteret bureauets tilbud om indkvartering i to værelser efter bureauets undersøgelse heraf, at klagerens krav ikke kunne imødekommes. 

2016/0350: Klageren var ikke berettiget til at hæve aftalen, da en mellemlanding uden flyskift blev ændret til mellemlanding med flyskift. Klagerens ophævelse blev derfor anset som en afbestilling, og, pga. det sene tidspunkt for afbestillingen, mistede klageren hele det indbetalte beløb. Klageren var dog berettiget til at få refunderet skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kan opnå refusion heraf. 

2016/0363: Den navngivne professionelle golfspiller blev før afrejse udskiftet med en anden professionel golfspiller. Bureauet havde ikke i denne forbindelse underrettet klageren om retten til at hæve aftalen. Rejsen var derfor behæftet med en mangel.

2017/0015: Det anviste værelse var med havudsigt, og ikke skrå havudsigt. Rejsen var derfor ikke behæftet med en mangel.

2017/0016: Rejsen var ikke behæftet med mangler, da klageren ikke havde godtgjort, at hotellet - der var kategoriseret med 4 af bureauets egne symboler - ikke levede op til den lovede standard.

Du kan finde samtlige af Ankenævnets udvalgte kendelse her.