Nyheder / pressemeddelelser

Offentliggørelse af nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 6 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

2016/0218: Da klagerens ud- og hjemrejse udelukkende var blevet fremrykket med ca. 12 timer, fandt Ankenævnet, at klageren måtte tåle ændringen, og at han derfor ikke var berettiget til at hæve aftalen.

2016/0245: Da bureauet havde påtaget sig at søge visum for klageren, og klageren fik afslag på ansøgningen, var rejsen behæftet med en væsentlig mangel, der berettigede klageren til at hæve købet og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Sagen er indbragt for domstolene.

2016/0282: Klageren var berettiget til at hæve aftalen, da bureauets underleverandør var gået konkurs, og hotellet derfor ikke havde modtaget betaling for klagerens ophold.

2016/0311: Bureauet burde før afrejse have været vidende om byggeri på nabogrunden og støj herfra, da klageren før afrejse kontaktede bureauet pga. tidligere gæsters klager over støjen og satellitbilleder over området.

2016/0320: Uanset at klageren havde betalt tillæg for balkon og havudsigt, og alle lejligheder på hotellet havde balkon og havudsigt, fandt Ankenævnet, at klageren var indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget og at Ankenævnet ikke tager stilling til de enkelte bureauers priskalkulationer.

2016/0328: Rejsen var behæftet med en mangel, da rejselederen ikke havde tilstrækkeligt kendskab til rejsemålet.

Du kan finde samtlige af Ankenævnets udvalgte kendelse her.