Nyheder / pressemeddelelser

Offentliggørelse af nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 5 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

2016/0201: Klageren var berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt pga. lang forsinkelse og usikkerhed om hvornår klageren kunne fortsætte sin rejse.

2016/0203: Bureauet havde påtaget sig risikoen for, at klageren ikke kunne indgå i den almindelige ansøgningsproces, da han ikke var dansk statsborger. Klageren var derfor berettiget til at hæve aftalen.

2016/0247: Bagageforsinkelse på 6 dage medførte ikke kompensation eller erstatning, da de af klageren dokumenterede udgifter ikke var påregnelige for bureauet.

2016/0278: Klageren havde ret til at hæve aftalen, da bureauet afskar klageren fra at benytte sin afbestillingsret i henhold til pakkerejselovens § 9, stk. 3 i det tidsrum Udenrigsministeriet frarådede rejser til rejsemålet.

2016/0313: Klageren påviste insekter på værelset, som medførte røde kløende mærker på kroppen, og rejsen var derfor behæftet med en mangel.

Du kan finde samtlige af Ankenævnets udvalgte kendelse her.