Nyheder / pressemeddelelser

Ankenævnet overgår til sikker digital kommunikation pr. mail

Fra og med i dag tilbyder Pakkerejse-Ankenævnet forbrugere, der indbringer en klagesag for nævnet, og rejsebureauer, der bliver indklaget for nævnet, sikker digital kommunikation pr. mail, således at personfølsomme oplysninger og personhenførbare data, dvs. mailadresse, navn, cpr.nr. samt pas- og sundhedsoplysninger, er beskyttet.

Den sikre digitale kommunikation pr. mail fungerer på den måde, at Ankenævnet sender en mail, der er krypteret, til modtageren. For at sikre modtagerens svar til Ankenævnet også er beskyttet, skal modtageren gå ind at besvare den krypterede mail fra Ankenævnet og vælge, at svaret til Ankenævnet skal sendes krypteret. Det bemærkes, at Ankenævnet ikke har adgang til at benytte e-boks.

Det er vigtigt, at modtageren benytter denne fremgangsmåde, da modtagerens oplysninger i svar-mailen til Ankenævnet kun vil være beskyttet, når modtageren går ind og besvarer den krypterede mail fra Ankenævnet, når der fremsendes yderligere materialet til nævnet i form af vedhæftede filer.

Vælger modtageren, i stedet at sende en ny mail til Ankenævnet, hvor materialet vedhæftes som filer, vil den digitale kommunikation ikke være beskyttet.

At Ankenævnets mail er sendt krypteret betyder, at modtageren kun kan åbne mailen med en adgangskode. Adgangskoden sendes i en separat mail. Modtageren vil således modtage 2 mails fra Pakkerejse-Ankenævnet.

De 2 mails, Ankenævnet sender, er skrevet på engelsk. I mailen med adgangskoden fremgår med stor skrift ”RMail: Secure Message”. I den anden mail, hvor Ankenævnets henvendelse er vedhæftet, fremgår et logo med et stort rødt R i en mørkeblå bjælke, hvor der er skrevet ” Encrypted email”.

Som modtager, der ikke tidligere har modtaget en krypteret mail fra Ankenævnet, ser de modtagne mails ikke umiddelbart ud til at komme fra Pakkerejse-Ankenævnet, og modtageren kan derfor være i tvivl om de modtagne mails kommer fra Pakkerejse-Ankenævnet, eller om det er spam.

Det vil imidlertid altid af Ankenævnet mails fremgå af emne feltet, at mailen vedrører en sag i Pakkerejse-Ankenævnet, og afsenderens mail-adresse vil være ”Pakkerejse-Ankenævnet | medarbejderens navn”. Når disse oplysninger fremgår, vil det være sikkert for modtageren at åbne mailen.

Modtager man ikke de 2 mails fra Pakkerejse-Ankenævnet, kan de være blevet sorteret fra og arkiveret i ”uønsket post” pga. ukendt modtager. Derfor skal man altid tjekke sin mail-boks med uønsket post.

Vejledningen om sikker digital kommunikation pr. mail med Ankenævnet findes også på vores hjemmeside. Læs vejledningen her.

Hvis der er spørgsmål til den digitale kommunikation med Ankenævnet pr. mail, kan Ankenævnet kontaktes. Du finder Ankenævnets kontaktoplysninger her.