Nyheder / pressemeddelelser

Offentliggørelse af nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 5 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

2015/0225: Klageren burde ved gennemlæsning af rejsedokumenterne have bemærket, at der var tale om indkvartering i en toværelses lejlighed med to opredninger og ikke to toværelses lejligheder.

2015/0247: Klageren hævede aftalen og fik tilbagebetalt samtlige beløb, da bureauet 4 dage før afrejse meddelte, at klageren ikke kunne blive indkvarteret på det bestilte hotel. Ingen erstatning, da klageren ikke kunne dokumentere et erstatningskrav.

2015/0272: Da klageren ikke ønskede at afvente bureauets afhjælpning, men i stedet tjekkede ud, havde klageren afskåret sig fra at påberåbe sig manglerne ved lejligheden fra fraflytningstidspunktet.

2015/0276: Klageren var i udbudsmaterialet lovet en livlig ferieby med et stort udvalg af aktiviteter. Da feriebyen var lukket ned for sæsonen, fandt Ankenævnet, at rejsen var behæftet med mangler.

2016/0044: Uanset at drikkepengene, som ifølge udbudsmaterialet var et fast beløb som betales til krydstogtskibet, ikke kom personalet til gode, fandt Ankenævnet, at de ikke kunne imødekomme klagerens krav om tilbagebetaling af beløbet.

 

Du kan finde samtlige af Ankenævnets udvalgte kendelse her.