Nyheder / pressemeddelelser

Offentliggørelse af nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 4 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

2015/0142: Klageren var ikke berettiget til at afbestille sin rejse i henhold til pakkerejselovens § 9, stk. 3. Ankenævnet fandt at klageren havde afbestilt sin rejse 2 dage før afrejse, og da bureauet ikke havde godtgjort at klageren var gjort bekendt med bureauets vilkår for afbestilling, kunne arrangøren alene kræve et passende vederlag fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter.

2015/0211: Klageren afslog bureauets tilbud om afhjælpning og afskar sig derfor fra at påberåbe sig gener efter dette tidspunkt. 

2015/0257: Klageren var ikke berettiget til at hæve aftalen, uanset at hans fly var overbooket og han blev tilbudt afrejse dagen efter med ankomst til rejsemålet 21 timer og 50 minutter senere end den oprindelige ankomst. Rejsen var dog behæftet med en mangel selvom klageren ikke gennemførte rejsen.

2016/0028: Forsinkelse af fly i 7 timer og 45 minutter var en mangel, uanset at klageren ikke var lovet et specifik rejsetidspunkt, da klageren var tjekket ind og måtte opholde sig i lufthavnen.

 

Du kan finde samtlige af Ankenævnets udvalgte kendelse her.