Nyheder / pressemeddelelser

Pakkerejse-Ankenævnet har fået nye vedtægter

I forlængelse af vedtagelsen af den nye forbrugerklagelov, lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager, der implementerer ADR-direktivet, fik Pakkerejse-Ankenævnet den 1. februar 2016 nye vedtægter.

De væsentligste ændringer i Ankenævnets vedtægter er følgende:

  • Ændring i Ankenævnet kompetence

Fra den 1. februar 2016 omhandler Pakkerejse-Ankenævnets kompetence kun klager over pakkerejser købt hos en rejseudbyder etableret i Danmark.

Klager over kun indkvartering købt hos en rejseudbyder registreret i Rejsegarantifonden er således ikke længere omfattet af Ankenævnets kompetence. Det betyder, at en forbruger, der ønsker at klage hvor aftalen omfatter kun indkvartering, fremover skal kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  • Klagegebyret er fortsat 275 kr. Beløbet er inklusive moms.
  • Der er fremover kun én sagskategori, og dermed kun et sagsomkostningsbeløb.

  • Rejseudbyderens gebyr for behandling af sager, hvor klageren får medhold ændres, så gebyret (sagsomkostninger) afhænger af, om rejseudbyderen er registreret i Rejsegarantifonden eller ej.

Hvis rejseudbyderen er registreret i Rejsegarantifonden, er sagsomkostningsbeløbet 1.875 kr. inklusive moms.

For rejseudbydere, der ikke bidrager til Ankenævnets løbede drift (ikke er registreret i Rejsegarantifonden), er sagsomkostningsbeløbet 16.875 kr. inklusive moms.

  • Forligsgebyr

Hvis sagen forliges til klagerens fordel ved sekretariatets bistand, skal rejseudbyderen betale et forligsgebyr.

For rejseudbydere, der er registreret i Rejsegarantifonden, er forligsgebyret 1.500 inklusive moms.

Hvis rejseudbyderen ikke bidrager til Ankenævnets løbende drift, er forligsgebyret 13.500 kr. inklusive moms.

  • Sagsbehandlingstid

Ifølge § 17, i Ankenævnets vedtægter skal Ankenævnet afgøre en klage inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst.

Som følge heraf vil parterne, når sagens forberedelse er afsluttet, modtage en meddelelse fra Ankenævnet om, at sagen er fuldt oplyst. Parterne kan herefter forvente at modtage en afgørelse inden 90 dage fra meddelelsen.

Du kan læse mere om Ankenævnets nye vedtægter her.