Nyheder / pressemeddelelser

Forlængelse af Ankenævnets vedtægter

Den 1. oktober 2015 trådte den nye forbrugerklagelov – lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager - i kraft.

For at Pakkerejse-Ankenævnet får den nødvendige tid til at justere vedtægterne i overensstemmelse med de nye regler, har Erhvervs- og vækstministeren i brev af 30. september 2015 forlænget godkendelsen af Ankenævnets nuværende vedtægter frem til den 31. januar 2016. Du kan læse hele ministerens brev til Ankenævnet her.

Forlængelsen af Ankenævnets vedtægter sker under forudsætning af, at Ankenævnet bestræber sig på at overholde reglerne for sagsbehandlingsfrister, som følge af den nye forbrugerklagelov. Ifølge § 18, stk. 2 i den nye forbrugerklagelov skal godkendte private tvistløsningsorganer, der ikke anvender mediation, afgøre en klage inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst, dvs. når begge parter har haft anledning til at udtale sig i sagen.

Du kan se Ankenævnets sagsbehandlingstid efter den nye forbrugerklagelov her.