Nyheder / pressemeddelelser

Hvis din rejse med Detur bliver aflyst

Detur Denmark ApS (Detur) med cvr.nr. 33396635 oplyser på deres hjemmeside, at de har besluttet at gennemføre en rekonstruktion, og resten af 2022-sæsonen derfor vil blive aflyst.

Har du en rejse hos Detur, der bliver aflyst som følge af denne situation, skal Detur ifølge lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen.

Modtager du ikke det indbetalte beløb, skal du sende en rykker til Detur.

Når der ikke er en tvist, dvs. når Detur anerkender, at du har krav på at få det indbetalte beløb tilbagebetalt, og beløbet ikke overstiger 100.000 kr., behøver du ikke først at få en afgørelse fra Pakkerejse-Ankenævnet.

Du kan i stedet indkræve beløbet ved at indlevere et betalingspåkrav til fogedretten i København, der tager sig af grundlaget for og gennemførelsen af et udlæg.

Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav til fogedretten, skal rykkeren opfylde nogle særlige krav. Du kan se et eksempel på rykkeren - en påkravsskrivelse - her.

Bemærk: Det er vigtigt, at rykkerbrevet er sendt, og at fristen på 10 dage er overholdt, inden du indleverer sagen til fogedretten.

Betaler Detur efter påkravsskrivelsen fortsat ikke dit krav, kan du udfylde og indgive en blanket med betalingspåkravet til Fogedretten i København. Du finder blanketten og vejledningen til at udfylde blanketten og betalingspåkravet her.

Du kan læse mere om den forenklede inkassoproces og betalingspåkravet på følgende link Danmarks Domstole - Betalingspåkrav

De kunder der ifølge dagspressen er blevet afkrævet betaling for hotelværelset på destinationen, selv om de har købt en pakkerejse og derfor allerede har betalt for hotellet, kan også anvende ovenstående fremgangsmåde - den forenklede inkassoproces, hvis Detur anerkender, at kunden har krav på at få det opkrævede beløb tilbagebetalt.

Anerkender Detur ikke dit krav, skal du, før Ankenævnet kan behandle din klage, sende en skriftlig klage til Detur inden rimelig tid og senest 3 måneder efter din hjemkomst fra rejsen.

Du kan læse mere om Ankenævnets sagsbehandling her.