Nyheder / pressemeddelelser

Sekretariatets telefonrådgivning lukker fra den 1. juni 2022

Pakkerejse-Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod rejsearrangører vedrørende pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.

Alligevel har Ankenævnets sekretariat i mange år vejledt og rådgivet både forbrugere og rejsearrangører, selv om der ikke var indgivet en klage.

Det kræver mange ressourcer, og ud fra et ønske om driftsbesparelser er det besluttet at ophøre med denne service.

Sekretariatets telefonrådgivning lukker derfor fra og med onsdag den 1. juni 2022.

Herefter kan forbrugere og rejsearrangører kun kontakte sekretariatet, når forbrugeren har indgivet en klage. Ved indgivelsen af klagen får både forbrugeren og rejsearrangøren en mail med kontaktoplysninger fra den medarbejder, der behandler sagen.

Rejsearrangører, der er medlem af en brancheforening, kan kontakte brancheforeningen mht. rådgivning om et sagsforløb, inden forbrugeren har indgivet en klage.

For at indgive en klage til Ankenævnet skal forbrugeren først have klaget skriftligt til rejsearrangøren og have modtaget et svar fra rejsearrangøren, som forbrugeren ikke er tilfreds med. Klageformular kan hentes her.

Send os en mail på info @ pakkerejseankenaevnet.dk, når du vil indsende klageformularen. Så svarer vi via sikker mail, og herefter kan du sende den udfyldte klageformular og de relevante bilag til os med sikker mail. Du kan også sende materialet med almindelig post.