Nyheder / pressemeddelelser

Nye udvalgte kendelser

Pakkerejse-Ankenævnet har i dag offentliggjort 3 nye kendelser indenfor de mest almindelige sagstyper på Ankenævnets hjemmeside.

Der er tale om følgende sager:

20-2949: Klageren var berettiget til at ophæve aftalen, da der blev indført udgangsforbud på rejsemålet som følge af Covid-19.

20-3814: Afsagt med dissens 3-2. Da der blev indført 10 dages karantæne på rejsemålet ved indrejse fra den region klageren var bosat i, og der dermed skete en væsentlig ændring af de sundhedsmæssige formaliteter i destinationslandet, der var gældende, da parterne indgik aftalen, fandt flertallet, at klageren var berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt.

20-4209: Klageren var berettiget til at ophæve aftalen, da rejsearrangøren 17 dage før den oprindelige hjemrejse bad klageren om at komme hjem til Danmark hurtigst muligt, og oplyste at klagerens vidererejse til Australien ikke kunne gennemføres.

Du finder samtlige udvalgte kendelser her.