Hvad kan du ikke klage over ?

Eksempler på ydelser som Ankenævnet ikke kan behandle klager over:

Køb af udelukkende transportydelser:

Pakkerejse-Ankenævnet har siden 1. april 2008 ikke haft kompetence til at behandle klager over udlukkende transportydelser og skal i den forbindelse henvise til Forbrugerklagenævnet og Trafikstyrelsen (tidligere Statens Luftfartsvæsen (SLV))

Indkvartering:

I Danmark
Pakkerejse-Ankenævnet kan ikke behandle klager vedrørende indkvartering i Danmark, når der ikke samtidig er købt en transportydelse eller en anden turistmæssig ydelse af det samme rejsebureau.

Klager vedrørende tjenesteydelser fra danske hoteller, restauranter, vandrehjem og forlystelsesparker kan behandles af Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme.

Klager vedrørende leje af feriebolig i Danmark, kan i visse tilfælde behandles af Ankenævnet for Feriehusudlejning.

I udlandet
Hvis rejsebureauet ikke er registreret i Rejsegarantifonden har Pakkerejse-Ankenævnet ikke kompetence til at behandle klagen, og skal derfor henvise til Forbrugerklagenævnet.

Krav i henhold til EF forordning 261/2004 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boarding afvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser:

Pakkerejse-Ankenævnets formand har i en afgørelse af den 14. juni 2011 besluttet, at en klagers krav i henhold til EF forordning 261/2004 vedrørende transportforsinkelse skulle afvises fra realitetsbehandling, jf. § 15 i ankenævnets vedtægter, idet spørgsmålet om kravet alene kan rejses mod det transporterende luftfartsselskab eller også rejseudbyderen ikke er endeligt fastslået ved domstolene.

Som følge heraf kan Ankenævnet ikke behandle krav om kompensation i henhold til EF forordningen før end, problemstillingen er blevet afklaret ved domstolene.

Formandens afgørelse er offentliggjort under Udvalgte kendelser/Andet/Ankenævnets kompetence. Læs kendelsen her.

Forsikringsdækning:

Pakkerejse-Ankenævnet kan ikke behandle klager over egentlige forsikringsspørgsmål.

Klager vedrørende en rejseforsikrings dækning eller en afbestillingsforsikrings dækning behandles af Ankenævnet for Forsikring.