Andre klagemuligheder

Forbrugerklagenævnet

forbrug.dk kan du læse nærmere om, hvilke sager Forbrugerklagenævnet kan behandle.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme

hrt-ankenaevn.dk kan du læse nærmere om klager vedrørende tjenesteydelser fra danske hoteller, restauranter, vandrehjem og forlystelsesparker.

Ankenævnet for Feriehusudlejning

fbnet.dk kan du læse nærmere om klager vedrørende lejemål, som Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler.

Ankenævnet for Forsikring

ankeforsikring.dk kan du læse nærmere om klager vedrørende forsikring, herunder om en rejseforsikrings dækning eller en afbestillingsforsikrings dækning.

Trafikstyrelsen (tidligere Statens Luftfartsvæsen (SLV))

trafikstyrelsen.dk kan du læse nærmere om dine rettigheder efter EU forordning nr. 261/2004 om boardingafvisning, aflysning af flyafgange og lange forsinkelser. Du kan endvidere finde information om, hvordan du klager, hvis dine rettigheder efter forordningen er blevet tilsidesat.